Bomen er uit, tegels er in op Albertsbaan

RODEN - Er is een tastbaar begin gemaakt met aanpak van de Albertsbaan.

Na het verwijderen van de bom, eind juli, is er hard gewerkt aan het voorbereiden van de herinrichting van de Albertsbaan. Zoals het er nu naar uitziet wordt er in het voorjaar gestart met de herinrichting. In oktober zijn de woningen, van bewoners die het dichtst bij het werk wonen, en bedrijfspanden die aan het werk grenzen, geïnspecteerd aan de buitenkant en in sommige gevallen ook aan de binnenkant door de firma Prosperus Expertise B.V. Vervolgens moesten de kabels en leidingen goed in beeld gebracht worden, daarom zijn er proefsleuven gegraven. De Watermaatschappij Drenthe (WMD) en Enexis gaan voorafgaand aan de vernieuwing van de Albertsbaan aan de slag met kabels en leidingen. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Elke dag wordt er een nieuw stuk waterleiding gelegd. Hiervoor wordt de straat opgebroken en op dezelfde dag weer dicht gestraat. Alle gebouwen en winkels blijven toegankelijk. Daar waar nodig worden houten schotten gelegd, zodat iedereen veilig over de schotten naar de winkel en de gebouwen kan lopen. De WMD informeert de betrokkenen minimaal twee dagen van tevoren. Op het braakliggend terrein aan de Wilhelminastraat is een tijdelijke parkeerplaats voor ca. 40 auto's aangelegd. De bomen op de Albertsbaan zijn verwijderd. De beste tijd van het jaar hiervoor is in november. In de eerste of de tweede week van november worden de bomen weggehaald en aan de Ceintuurbaan-Zuid herplant. Op de plek waar een boom stond, zijn vrijdag tegels aangebracht.