PuurNatuur lezing: Strepen in het Landschap

RODEN - In het kader van de traditionele PuurNatuur-avonden van IVN afdeling Roden, geeft Harry Huisman op dinsdag 22 november een lezing over het ontstaan van de Hondsrug in Drenthe.

Titel is 'Strepen in het landschap'. Door geologen zijn in het verleden verschillende hypothesen opgesteld over de wijze waarop de Hondsrug zou zijn ontstaan. Geen van die hypothesen leverde echter een sluitende verklaring voor de wordingsgeschiedenis van het Hondsrug-complex. Mede door enkele omvangrijke en grootschalige graafwerkzaamheden van de afgelopen jaren is men nu tot een nieuwe hypothese gekomen, waarin vrijwel alle tot nu toe onverklaarbare geologische verschijnselen wel kunnen worden ingepast. Vandaar dat de subtitel van de lezing is: 'De Hondsrug in een nieuw daglicht'. De PuurNatuur avond wordt gehouden op dinsdag 22 november in 'De Deel', Brink 2 te Roden. De aanvang is 19.30 uur. Kosten: 2 euro voor leden en donateurs, 5 euro voor andere belangstellenden. Koffie en thee komen voor rekening van het IVN.