Meer dan 100 ideeën en plannen van Drenten gerealiseerd

REGIO - Afgelopen jaar zijn in Drenthe 97 lokale initiatieven uitgevoerd mede dankzij de provinciale regeling ‘Vitaal Platteland Dorpsinitiatieven’. Ongeveer 12 projecten zijn nog in voorbereiding om te starten in 2016.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Inwoners van Drenthe hebben laten zien dat aan ideeën en goede plannen geen gebrek is. Geen woorden maar daden, want meer dan 100 ideeën zijn of worden op dit moment gerealiseerd. Het motto is hierbij: voor en door inwoners. Alle plannen dragen bij aan een verbetering van leefbaarheid van dorpen en wijken in Drenthe. Met deze vernieuwde regeling wilde dit college de aanvraag voor inwoners laagdrempeliger en simpeler maken. Dit is in samenwerking met gemeenten gelukt.” De werkwijze voor het aanvragen van een subsidie voor een verbetering van de leefbaarheid in dorpen en wijken in Drenthe is flink versimpeld. De provincie wilde een regeling die laagdrempeliger en beter aansloot op dat wat gemeenten doen aan het ondersteunen van dorpsinitiatieven. Daarom is dit jaar voor het eerst gestart met de werkwijze waarbij elke gemeente in Drenthe jaarlijks een budget krijgt van 50.000 euro voor de ondersteuning van lokale initiatieven. De gemeente toetst of de aanvraag passend is met de provinciale voorwaarden. Deze werkwijze verlaagt de administratieve lasten, de uitvoeringskosten en de doorlooptijd voor de beoordeling van een aanvraag. In de gemeente Aa en Hunze realiseert sportdorp Grolloo een outdoor fitnesspark, Assen krijgt een ATB route, in Exloo wordt een toegangspad voor mindervaliden gerealiseerd, in Ansen en Alteveer wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Tot en met 2018 ontvangen gemeenten jaarlijks van de provincie Drenthe een bijdrage van 50.000 euro. Ook volgend jaar kunnen projecten ingediend worden. Voor meer informatie kan contact gezocht worden met de gemeente waar het project plaatsvindt.