Vereniging Groen Noordenveld vraagt onderzoek over Oosterveld

NORG - Voor het Oosterveld is in 2007 een bestemmingsplan voor 20 luxe vrijstaande woningen vastgesteld. Er wordt nu gewerkt aan een eerste fase van 7 uit te geven kavels.

Op het gehele Oosterveld is ruimte voor ongeveer 220 woningen. Voor de ontwikkeling daarvan zijn nieuwe bestemmingsplannen nodig. "Begin november heeft het college van Noordenveld laten weten dat er volgens een provinciaal uitgebracht rapport tot 2030 tussen de 20 en 60 woningen nodig zijn in Norg. De gemeente gebruikt het gemiddelde van 40 woningen. Voor de financiering van het totale plan is al 1.4 miljoen euro afgeboekt, waaronder 450.000 euro uit het fonds volkshuisvesting", aldus het bestuur van Groen Noordenveld. Daardoor blijft het verlies op de eerste fase (verkoop 7 kavels) beperkt tot ruim 210.000 euro. Dat verlies moet dan weer goedgemaakt worden in de volgende fasen, waar tot nu toe onvoldoende belangstelling voor is. Wij zijn vóór extra aandacht en inzet op sociale woningbouw, omdat daar de vraag het grootst is. Om dat te realiseren is echter niet het Oosterveld de meest logische locatie om te bouwen (veel te duur), maar komen andere locaties in Norg daarvoor veel eerder in aanmerking. De keuze voor het Oosterveld betekent dat duurdere koopwoningen voorrang krijgen en dat sociale woningbouw op het tweede plan komt. Daarom hebben wij de provincie als financieel toezichthouder gevraagd een onderzoek te doen naar de financiële verantwoording door de gemeente Noordenveld. Meer info is te vinden op www.groennoordenveld.nl