Eskampen in Peize weer daltonproof

PEIZE - Daltonschool de Eskampen kreeg deze week bezoek van visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging (N.D.V.). Eens in de vijf jaar krijgt elke daltonschool bezoek om te kijken of de school nog voldoet aan de dalton-eisen.

Het gezelschap ging in alle groepen kijken, en praten met heel veel kinderen, met de leerlingenraad, met een delegatie ouders, met de bovenschoolse directie en met de daltoncoördinator en de directeur. Aan het einde van de dag kreeg de school te horen dat de school zich weer vijf jaar een echte daltonschool mag noemen. De visiteurs gaven de school veel complimenten: de school ademt in alles wat ze doet 'dalton', men zag een gepassioneerd team en proefde een fijne sfeer. De aanbeveling die de school meekreeg was om vooral door te gaan met het uitbouwen van het samenwerken tussen kinderen en het reflecteren door kinderen. Het team en de directeur waren natuurlijk heel blij met deze woorden. Op de foto visiteur Veltman in gesprek met enkele kinderen in groep 8.