Chi Do legt focus op senioren

RODEN - Chi Do richt zich sinds kort ook op senioren vanaf 21 jaar. Met het aantrekken van seniorentrainer Richard Bel uit Assen wil de vereniging judo voor alle generaties zo laagdrempelig mogelijk proberen te houden.

Niet dat er voorheen geen senioren actief waren binnen Chi Do, maar het aantal senioren vanaf 21 jaar dat zich bezighoudt met de sport is wel aan schommelingen onderhevig legt Chi Do-voorzitter Ton van Zeijst uit. "Binnen de jeugdafdeling is er wel sprake van continuïteit, maar we zien onder onze oudere leden door de jaren heen wel een lichte terugval en dat heeft natuurlijk aanwijsbare redenen. Sommige mensen hebben het uiteindelijk te druk met hun werk, of er gelden andere verplichtingen, maar wij willen toch blijven benadrukken dat judo in wedstrijdverband, maar ook in recreatief verband gewoon een hele leuke activiteit is waarvoor je niet eens zo heel erg veel tijd vrij hoeft te maken." "Er zijn mensen die vroeger op judo zaten en dit jarenlang niet meer hebben gedaan, maar die het toch heel leuk vinden om bij ons weer op de mat te staan, maar ook voor mensen zonder judoverleden staat de deur bij ons het hele jaar door open. Vooral voor deze categorie is het belangrijk om te weten dat judo niet hoeft te worden geassocieerd met pijn. Wie de juiste technieken toepast kan het risico op een pijnlijke reactie aanzienlijk verkleinen."

Wekelijks

Richard Bel begon kort na de zomer met de trainingen voor senioren in Roden. Vanaf dat moment wordt er wekelijks met veel enthousiasme getraind in de dojo aan het Nijlandspark. Chi Do hoopt dat meer mensen de weg weten te vinden, want het plafond is nog lang niet in zicht vervolgt Van Zeijst. "We nodigen iedereen van harte uit om eens een keer een kijkje te komen nemen. Geïnteresseerden mogen gerust eens twee tot drie keer mee komen trainen om te ontdekken of het iets voor hen is. Onze senioren trainen wekelijks op donderdag van 20.00 – 21.30 uur en we hebben op dinsdagavond een tweede trainingsavond die men optioneel kan gebruiken. Het maakt bij ons niet uit hoeveel ervaring nieuwe leden hebben, omdat de samenstelling van de bestaande groep al heel divers is." "Nieuwe leden kunnen zich daardoor heel makkelijk aan elkaar optrekken en na afloop van iedere training is er altijd mogelijkheid om nog even gezellig na te zitten", besluit Van Zeijst. Voor meer informatie zie ook www.chi-do.nl Jeroen Kunst