Groningen kiest voor Drents K&C

ASSEN - K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur uit Drenthe is door de provincie en gemeente Groningen gevraagd het cultuuronderwijs in Groningen verder te ontwikkelen.

Directeur Marieke Vegt: ,,Het is een fantastische kans voor K&C om onze kennis en ervaring op het gebied van cultuuronderwijs te delen en ons werkgebied uit te breiden. We gaan ons team versterken met nieuwe collega’s die de Groningse cultuur, taal en schoolkarakteristieken goed kennen om alle taken uit te voeren. We zetten voort wat goed gaat en dagen de Groningse kunst- en cultuursector uit om een actievere rol te spelen in het onderwijs. Wij zijn nieuw dus reken er maar op dat wij andere vragen gaan stellen.”

K&C wil scholen de komende jaren helpen om cultuuronderwijs te verbinden aan vakken als taal en rekenen. Scholen, culturele organisaties en individuele kunstenaars worden gestimuleerd om samen te werken. ,,Het doel is dat we alle kinderen en jongeren kennis laten maken met kunst en cultuur. Goed cultuuronderwijs moet voor iedere Groningse school vanzelfsprekend zijn. Niet als een leuke vrijdagmiddag-activiteit, maar als onderwijsvak. Iedere leerkracht moet volgens K&C kunnen bijdragen aan de creativiteitsontwikkeling van leerlingen. Daarom vinden wij de samenwerking met PABO’s en kunstvakopleidingen belangrijk.”

K&C vraagt de Hanzehogeschool onderzoek te doen om de leeropbrengsten van cultuuronderwijs bij leerlingen zichtbaar te maken. Het geplande onderzoek is uniek in Nederland en wordt in noordelijk verband uitgevoerd.

K&C gaf de afgelopen twee jaar al uitvoering aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Groningen waar 88 procent van alle Groningse basisscholen aan deelneemt. Ook coördineert K&C het vervoersproject Culturele Mobiliteit in Groningen. Dankzij dit project kunnen leerlingen van Groningse scholen tegen een betaalbare prijs met de kunst- of erfgoedbus naar culturele instellingen als bijvoorbeeld het Groninger Museum, Klooster Ter Apel en het Veenkoloniaal Museum om daar een cultureel programma te volgen.

In de stad Groningen werkt K&C samen met een aantal grote culturele instellingen in het Cultuurmenu Groningen. Scholen die dit menu afnemen bezoeken jaarlijks met de kinderen theatervoorstellingen en concerten en maken kennis met moderne kunsten en erfgoed. De provincie en gemeente Groningen hadden de subsidieaanvraag van K&C voorgelegd aan de Kunstraad Groningen die positief adviseerde: ,,K&C heeft een duidelijke visie op cultuuronderwijs en weet scholen te prikkelen om meer aan creativiteits- en identiteitsontwikkeling te werken. Uit de ervaringen in Drenthe en het programma Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen blijkt dat de verbindende werkwijze en onafhankelijke positie van K&C wordt gewaardeerd en vruchten afwerpt.”