Met de klink in de haand, boek van Harm Soegies

PEEST - Wekelijks kijken lezers van de Norger Courant uit naar de bijdrage van Harm Soegies uit Peest. In zijn Drentstalige column schetst hij een actuele gebeurtenis of een toevallige ontmoeting. De voorvallen ontleent hij aan de regio rond Norg tot ver daarbuiten.

Harm Soegies kijkt, onder andere vanuit Canada, ver over grenzen naar traditie, opvoeding, sport, seks, relaties, politiek, dieren en naar echtelijke wederwaardigheden. Met een kwinkslag laat hij de lezer op een scherpe, humoristische, analyserende, maar vooral milde toon, kennismaken met zijn verworven inzichten.Met de klink in de haand bevat af en toe ongemakkelijke waarheden, zonder dat de auteur met een schoolmeestervinger naar de lezer wijst. Dat mag best een prestatie heten voor een man die tijdens zijn beroepsleven de belangrijkste functie in de maatschappij heeft uitgeoefend: schoolmeester. Het boek telt 426 pagina’s en verrast de lezer met de colums 2009 – 2014. Totaal 312 bijdragen. Met de klink in de haand is een uitgave van Ter Verpoozing in Peize. Het boek is voor 19,50 euro te koop bij de auteur, bij de uitgever in Peize en binnenkort op meer adressen in de gemeente Noordenveld. Met de klink in de haand wordt woensdag 4 januari gepresenteerd in café Zwaneveld te Norg, aanvang 14.00 uur.