Peizer dorpskerk centraal in 'Geluiden van vroeger'

PEIZE - De inwoners van Peize houden niet van geloof, maar wel van hun dorpskerk. Piet Kodde uit Peize heeft zicht op de geschiedenis van de Peizer Dorpskerk en op de gelovigen in de Kop van Drenthe.

Woensdag besprak hij voor een volle kerk hoogtepunten uit de geschiedenis van de Dorpskerk in Peize. De Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize timmert aan de weg. Piet Kodde (1937, Biggekerke, Zeeland) woont sinds 1972 in Peize. Tientallen jaren heeft hij zich verdiept in de geschiedenis van de kerk. Restauraties, onrust rond het orgel en armenzorg komen regelmatig terug. Kenmerkend zijn geldgebrek en onmin tussen dominees en gelovigen. Johannes Los was dominee vanaf 1802. Hij deed zijn naam eer aan. Een romantische voorganger, los van zeden zoals Peizers in een spotlied zongen. Ds. Los schreef zelf het Kortlandslied om de kap van bomen te voorkomen. Een groot natuurliefhebber. De eiken werden gekapt om de kas van de kerk te spekken.

Volkstelling

Bij de volkstelling van 100 jaar geleden gaf 95% van de inwoners van Peize aan Nederlands Hervormd te zijn. Tegelijkertijd stemde de helft van de bevolking op de SDAP, niet bepaald een partij van religie. Peizers maken zelf wel uit wat en wie ze geloven. Volgens journalist Boom, een van de podagristen uit de 19e eeuw, horen de Peizers tot de meest ontwikkelde Drenten. Piet Kodde heeft de Geluiden van Vroeger rond de Peizer Dorpskerk in een boek vastgelegd. Het verhaal gaat veel verder dan de kerkgeschiedenis. Het boek geeft een heldere schets van sociale en politieke ontwikkelingen in en om Peize in de laatste tweehonderd jaar.

Register

In een register staan tientallen namen van families die al jaren in Peize het beeld van het dorp bepalen. Ook ongelovige lezers krijgen goed zicht op de aard van de Peizers. Het boek Peizer Dorpskerk is te koop bij Ons Belang in Peize, bij Daan Nijman in Roden, Godert Walter in Groningen en ook bij de schrijver (Piet Kodde) en de uitgever (Gerard Stout) beiden wonen in de Beukenlaan in Peize. Het ruim geïllustreerde boek telt 162 pagina's en kost 10 euro.