Vrouwen van Nu Roden: 85 jaar

RODEN - Vrouwen van Nu Roden viert 17 februari haar 85-jarig bestaan met een jubileumfeest, georganiseerd door de lustrumcommissie. Op deze avond zal het cabaretgezelschap Twee Recht Twee Averecht een optreden verzorgen.

In de loop van de jaren is de vereniging is een eigentijdse vereniging geworden die veel te bieden heeft. Boeiende, gezellige bijeenkomsten met zeer wisselende onderwerpen, bijvoorbeeld maatschappelijke, culturele, historische onderwerpen, maar ook reisverslagen, boekbesprekingen en muziek.

Peru

Woensdagmorgen 2 maart geeft Wietske Toxopeus een presentatie over haar boek 'Ik ben van Rottum'. De jaarvergadering is 23 maart is en na de vergadering geeft mevrouw Wil Siekman een diapresentatie over Peru. De avondbijeenkomsten zijn in de Pompstee, Brink 25, Roden, zaal open om 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. De ochtendbijeenkomsten zijn in Hotel Restaurant Langewold, Ceintuurbaan Noord 1 in Roden, zaal open om 9.00 uur, aanvang 9.30 uur. Er zijn ook verschillende subgroepen die activiteiten organiseren. De kunstgroepen organiseren elke maand een activiteit naar onder andere musea, beeldentuinen, kloosters.

Leesgroepen

Er zijn leesgroepen die vier boeken per seizoen lezen en worden dan in de groep besproken. De tuingroep die zich bezighoudt met diverse onderwerpen op het gebied van tuinieren. De deelnemers van het handwerkcafé wisselen ervaringen uit bijvoorbeeld patronen en leren van elkaar verschillende technieken. Op sportief gebied is er een volksdans- en gymnastiekgroep, een fietsgroep- en wandelgroep. Voor informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter Janneke Schelling, tel. 050-8511661 of per e-mail: jannekeschelling@ziggo.nl of www.vrouwenvannu.nl