Netwerkbijeenkomsten voor zzp'ers in Noordenveld

RODEN - De afgelopen jaren is het aantal zzp’ers in de gemeente Noordenveld enorm toegenomen. In 2015 waren dit er tot 1.388. Daarmee zorgt deze groep voor ruim 13% van de werkgelegenheid.

Vanuit de behoefte, zoals geformuleerd in het economisch beleidsplan, om de groep zzp’ers nader in kaart te brengen en hun wensen en mogelijkheden te inventariseren, is de afgelopen vijf maanden gewerkt aan een onderzoek naar de behoeften van zzp’rs in Noordenveld. Uit het onderzoek is gebleken dat er vanuit de zzp’ers grote behoefte is aan netwerkbijeenkomsten en ondersteuning bij verbinden en samenwerken. Henk Kosters: “Dit onderzoek is gestart omdat er veel veranderingen plaatsvinden binnen de ondernemersgroep, zzp’ers. Als gemeente gaan we ook inspelen op de ontwikkelingen om deze zzp’ers goed van dienst te kunnen zijn. Hiervoor is nu een projectgroep gestart met drie leden die een zzp-netwerk binnen de gemeente gaan starten. Wij faciliteren en ondersteunen de projectgroep op diverse terreinen.” Het projectteam bestaat uit:
  • Trienco Boersma: Zijn inbreng ligt op het vlak van financieringsdeskundigheid en begeleiding van ondernemers onder het motto: ‘kiezen voor kansen’.
  • Ruud Vriese: Hij treedt onder andere op als dagvoorzitter en gespreksleider.
  • Nico van der Pool: Met een ruime internationale ervaring binnen de overheid en de private zakenwereld is hij vooral degene die zich bezig zal houden met de creatieve planontwikkeling en nieuwe samenwerkingsconcepten.
Op de vraag waarom dit drietal in samenwerking met de gemeente zich inzet voor het organiseren van de netwerkbijeenkomsten is het antwoord: “Ons doel is ervoor te zorgen dat Noordenveld een gevarieerd aanbod van gezonde ondernemingen heeft en houdt. Dat is voor de leefbaarheid van de gemeente en haar bewoners essentieel. Zzp’ers zijn in toenemende mate een belangrijke sociaal-economische factor. Het is voor een welvarend Noordenveld dan ook van groot belang dat het hen voor de wind gaat, daar profiteert iedereen van.“ Jaarlijks worden vier bijeenkomsten met verschillende thema’s georganiseerd. De eerste bijeenkomst staat gepland op 10 oktober 2016 in de Health Hub te Roden. De Health Hub is een mooie locatie voor de eerste bijeenkomst, omdat zij symbool staan voor verbinding en samenwerking.