Bom onder Albertsbaan in Roden gevonden

RODEN - Na een zoektocht van ruim twee weken naar de bom op de Albertsbaan is uit meetanalyses naar voren gekomen dat er zich een verdachte verstoring in de bodem bevindt.

Het object is met de nodige voorzorgsmaatregelen benaderd en er is vastgesteld dat er inderdaad een explosief ligt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft dit inmiddels bevestigd. De EOD zal op een nader te bepalen moment overgaan tot identificatie om vast te stellen om wat voor explosief het gaat. Nu blijkt dat er daadwerkelijk een explosief ligt, worden er voorzorgsmaatregelen getroffen, om de situatie veilig te stellen. Er is op dit moment feitelijk geen ander veiligheidsrisico dan in het eerdere stadium.