Poëzieclub De Noorderkroon zoekt uitbreiding

Roden - Locatie De Noorderkroon in Roden van Zorggroep Drenthe kent sinds jaren een poëzieclub. Elke eerste woensdag van de maand van 14.30 uur tot 16.00 uur komt een groep bewoners in het woonzorgcentrum bijeen voor een prachtige poëziemiddag. De vaste groep poëzieliefhebbers wil graag uitbreiding met nieuwe mensen.

Het is een relatief klein gezelschap met uiteenlopende achtergronden en leeftijden, maar met een gezamenlijke interesse: literatuur, en dichtkunst in het bijzonder. Elke maand wordt een ruim in te vullen thema gekozen, waarna elke deelnemer in de daaropvolgende weken uit eigen dichtbundels of via internet twee passende gedichten selecteert. Tijdens de poëziemiddag draagt een ieder naar beste kunnen de gekozen gedichten voor, waarna vaak levendig gediscussieerd wordt over vorm en inhoud. De oudste deelnemer is de 90 zelfs ruim gepasseerd. Verschillende dichters Op deze manier komen dichters voorbij als Vasalis, Bertus Aafjes, Jan Campert, Rutger Kopland, maar soms ook eigen werk al dan niet uit een ver verleden. Ook moderne dichters komen geregeld aan bod. Het levert boeiende gesprekken op over de grenzen van poëzie, over de leesbaarheid van gedichten, over de kunst van het schrijven. Een enkele keer kiest de poëzieclub er voor een succesvolle poging te doen zelf een gedicht te schrijven en voor te dragen. Hoogtepunt in het afgelopen seizoen was wat dat betreft een middag met eigen limericks. Nieuwe seizoen Op de eerste woensdag in september start het nieuwe seizoen weer. De vaste groep poëzieliefhebbers wil graag uitbreiding met nieuwe mensen. Actief meedoen of alleen maar komen luisteren, alles kan en mag natuurlijk. Het scherpt de geest en is nog gezellig ook. Kan iemand een maand niet, dan is dat geen probleem. In het verlengde van het concept ‘Bij de Buren’ worden naast de eigen bewoners van het woonzorgcentrum ook nadrukkelijk inwoners van Roden en omgeving uitgenodigd deel te gaan nemen aan de poëziemiddagen. De kosten bedragen voor buitenstaanders 3,50 euro, inclusief koffie of thee, te voldoen bij de aanwezige gastdame. De Noorderkroon ontvangt geïnteresseerden graag op woensdag 7 september om 14.30 uur of op een volgende eerste woensdag van de maand.