Koloniën van Weldadigheid dichterbij UNESCO werelderfgoedstatus

VEENHUIZEN - Een nieuwe fase breekt aan voor de Koloniën van Weldadigheid. De lokale overheden in Vlaanderen en Nederland hebben ingestemd met indiening van het nominatiedossier.

Dat bieden de samenwerkende partijen aan, aan het Nederlandse Rijk. De Ministerraad besluit tot indiening in Parijs, bij het UNESCO Werelderfgoedcomité. Een nieuwe fase! Hierbij hoort een nieuwe uitstraling vonden de partners. Lieven van Gils, Belgisch presentator, sportjournalist en ambassadeur van de Koloniën van Weldadigheid, zorgde met de Vlaamse Nederlandse Stuurgroep, waaronder gedeputeerden Inga Verhaert van Antwerpen en Cees Bijl van Drenthe, voor een feestelijke onthulling van het nieuwe logo. Cees Bijl: ‘Sinds 2012 is er door de 14 samenwerkende partijen hard gewerkt aan het opbouwen van het nominatiedossier. Het is mooi te zien dat we nu weer een stap dichterbij die werelderfgoedstatus komen.’ Inga Verhaert vult aan: ’Met dit betekenisvolle logo kunnen de gebieden zich samen aan de buitenwereld tonen. En dan vooral aan iedereen die de Koloniën van Weldadigheid wil ontdekken!’

Dossier

De komende maanden staan in het teken van de completering van het nominatiedossier. Cees Bijl: ‘We zijn heel blij met het gegroeide draagvlak. Hier gaan we op voortbouwen. We blijven de omgeving betrekken. Op naar Parijs!’ De Koloniën van Weldadigheid zijn unieke landschappen en het resultaat van een radicaal en omvangrijk experiment. De Maatschappij van Weldadigheid stichtte tussen 1818 en 1825 de koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord, Ommerschans, Wortel, Veenhuizen en Merksplas om paupers en landlopers maatschappelijke kansen te bieden met opleiding en werk in de landbouw. De Koloniën van Weldadigheid zijn een vroege voorloper van de verzorgingsstaat. De Koloniën zijn herkenbaar aan hun unieke lanen en gebouwen, die qua uitstraling sterk op elkaar lijken en bovendien nog in goede staat verkeren. Meer informatie: www.kolonienvanweldadigheid.eu