Speeddaten tijdens netwerkwerkbijeenkomst 'Noordenveldse uitdaging

RODEN - De Noordenveldse Uitdaging houdt maandag 21 november in samenwerking met het Steunpunt Vrijwilligerswerk Noordenveld een netwerkbijeenkomst.

Deze netwerkavond is bedoeld voor verenigingen, stichtingen, maatschappelijke organisaties, serviceclubs en plaatselijke bedrijven. Dit om elkaar in een informele sfeer te ontmoeten en elkaar te vinden in de vorm van hulp, ondersteuning, expertise en advies. Deze avond bestaat de mogelijk om te speeddaten met vertegenwoordigers van bedrijven of andere organisaties om één op één door te praten over uw uitdaging. Speeddaten stimuleert op een leuke en originele manier het leggen van contacten en het uitwisselen van informatie. De methode leidt tot effectief netwerken, doordat mensen elkaar kort en krachtig spreken. Speeddaten zorgt voor onverwachte ontmoetingen, bijzondere samenwerkingen en verfrissende ideeën. Ook zal er meer begrip en waardering voor elkaars werk ontstaan. Voorafgaand aan het speeddaten wordt van organisaties verwacht dat zij nadenken over wat de organisatie te bieden heeft en wat zij graag zouden willen. Denk bijvoorbeeld aan diensten of goederen, zoals materialen, computer, vergader-of opslagruimte, hulp bij administratie en beleidsplannen, PR en communicatie.

Sponsoring

Het opzetten van nieuwe activiteiten en gezamenlijke acties organiseren kan ook een uitdaging zijn. Het gaat niet zozeer om financiële sponsoring, maar juist om sponsoring in de vorm van diensten en materialen. De vraag graag van tevoren, uiterlijk voor 7 november, insturen. Ook aanmelden in noodzakelijk. Stuur een email, met daarin de naam van de deelnemer en de organisatie waarvoor hij of zij werkzaam is, naar steunpuntvrijwilligers@welzijninnoordenveld.nl. De netwerkavond op 21 november begint om 19.30 uur in Het Wapen van Drenthe 1 in Roden. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. Maximaal twee personen per organisatie. Voor vragen: Welzijn in Noordenveld, telefoon 050-3176500.