Noordenveld: wachten is op visie over sport- en cultuurcoaches

RODEN - De stichting Beweegdorp Norg krijgt nul op het rekest op een subsidieverzoek van 22.000 euro voor een projectleider als sport- en cultuurcoach. B en W willen eerst een visie op dit plan.

Wel krijgt de stichting in afwachting van die visie 9000 euro subsidie voor activiteiten tot en met mei 2017. De stichting wil de rol van sport- en cultuurcoach op zich nemen en wel in de persoon van een projectleider. De gevraagde subsidie was voor een periode van 11 maanden. Het bestuur verwacht na de zomer de visie afgerond te hebben. Er zijn, aldus B en W, meer die de rol van sport- en cultuurcoach willen vervullen. Er is een open sollicitatie binnengekomen , die ook in de procedure moet worden meegenomen. Beweegdorp Norg zette met een projectleider en met verenigingen in het dorp de afgelopen jaren veel in gang, zoals de NorgerLypics, de Spektakeltocht, de Avond4daagse, buurtcompetities en preventieve gezondheidsprojecten. De projectleider moet als aanjager voortdurend bezig zijn om mensen te stimuleren om meer te bewegen. En daarnaast verenigingen en instellingen uitdagenom met intiatieven te komen. De subsidieperiode is echter afgelopen en met de aanvraag wil de stichting de projectleider behouden.

Fietsgemeente

B en W besloten eerder de vacature voor projectleider in te vullen met medewerkers van Welzijn in Noordenveld (WiN), een van de bestaande werkgevers van de coaches. Dit is tijdelijk vanwege de nieuwe visie op de inzet van de coaches. Noordenveld wil ook dé fietsgemeente van Drenthe worden, en sluit niet uit dat om die reden meer coaches gewenst zijn. Bij het ministerie van VWS is inmiddels om een extra subsidie gevraagd. Ook moet er duidelijkheid komen over wie werkgever van de coach(es) wordt. Nu zijn er twee, maar B en W zien liever één werkgever. Ook om de rol van regisseur/opdrachtgever beter te kunnen vervullen.