Datalek met mogelijk gegevens van gemeente Noordenveld

RODEN - De gemeente Noordenveld waarschuwt voor de mogelijkheid dat gegevens van inwoners of bedrijven in verkeerde handen komen of zijn gekomen. Dit na diefstal van een laptop.

Deze laptop is van een medewerker van een leverancier die voor de gemeente werkzaamheden in het kader van de Wet onroerende zaken uitvoert. De leverancier meldde dat mogelijk gegevens van inwoners en bedrijven van Noordenveld op deze laptop hebben gestaan. De gemeente kan niet uitsluiten dat gegevens op de laptop door onbevoegden konden worden benaderd of dat de gegevens zijn vernietigd en heeft daarom aangifte bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan van een datalek zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Burgemeester Klaas Smid: “Wij vinden het uiterst vervelend dat dit heeft kunnen gebeuren. We werken in overleg met de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de betrokken leverancier aan een zorgvuldige afhandeling." De betrokken leverancier heeft aangifte gedaan bij de politie en een melding bij de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Aanvullend onderzoek heeft helaas geen uitsluitsel gegeven welke informatie op de laptop stond. In het geval dat de gegevens van Noordenveld op de laptop stonden, dan gaat het om gegevens die de gemeente nodig heeft voor het uitvoeren van de Wet onroerende zaken, zoals burgerservicenummer, naam, adres, geboortedatum, ingeval van bedrijven: KVK en RSIN-nummer. Het is volgens B enW uitgesloten dat er financiële gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en bankgegevens stonden. Deze gegevens waren namelijk niet ter beschikking gesteld aan de leverancier. Het is - voor de goede orde - niet zeker dat gegevens van inwoners en bedrijven van de gemeente op de laptop stonden. Een kwaadwillende zou misbruik kunnen maken van gegevens. Het risico hierop is klein, maar misbruik van persoonsgegevens valt niet uit te sluiten. De gemeente adviseert inwoners bij een vermoeden van dergelijk misbruik contact op te nemen met gemeente Noordenveld op telefoonnummer 14 050.

Alert

Het is raadzaam alert te zijn op onregelmatigheden. Op de website https://www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude valt te lezen hoe misbruik van persoonsgegevens kan worden voorkomen. De gemeente onderzoekt momenteel met de leverancier hoe dit heeft kunnen gebeuren en bespreekt de maatregelen die nodig zijn om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Ook is de gemeente alert op signalen van misbruik. Via berichtgeving op de eigen website informeert de gemeente inwoners en bedrijven. De gemeente is voor vragen dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.30 uur via telefoonnummer 14 050.