Kopij eerder aanleveren

RODEN - In verband met de naderende feestdagen moet voor de komende twee edities de kopij eerder worden aangeleverd. Voor de krant van 27 december is dat uiterlijk vrijdag 21 december 10.00 uur, en voor de krant van 2 januari moet de kopij op vrijdag 28 december 10.00 uur binnen zijn. Mailadres: roderjournaal@ndcmediagroep.nl