Woon: 'meegegroeid met de fusies'

RODEN - De Algemene Huurdersvereniging WOON behartigt de belangen van de huurders van Woonborg en omdat die huizen heeft in de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo, Aa en Hunze en Haren is de AH WOON ook daar actief.

Een van de drijvende krachten achter AH Woon is Jelly van den Bosch. “De vereniging bestaat een jaar of 27 en is meegegroeid met de fusies van de vroegere corporaties in Roden en Vries tot de huidige corporatie Woonborg. Het begon met Ben Plat, opbouwwerker in de zeventiger jaren in Roden, die stimuleerde dat er huurdersbelangen organisaties kwamen voor de verschillende wijken in de oude gemeente Roden. Ben en ik waren hier vanaf het begin bij betrokken.” “Iedere woningcorporatie hoort een huurdersbelangenorganisatie te hebben. De huurdersorganisaties in de provincie Drenthe hebben met elkaar een manifest opgesteld met de gedachte aan de komende gemeenteraadsverkiezingen”, legt Jelly uit. “Ongeveer 25% van de kiezers is huurder. In het gemeentebeleid mag daarom meer oog komen voor de sociale huisvesting. Via het manifest maken wij kenbaar wat wij vinden.”

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid is belangrijk voor zowel nieuwe als huidige huurders. Daarnaast aandacht voor duurzaamheid. “Maar dat moet niet lastenverhogend worden. Dus als de huur dan iets omhoog gaat, dat dan de energierekening naar beneden gaat. “En hoe zit het met de beschikbaarheid? Zijn er voldoende beschikbare huurwoningen?. Een ander punt is de zorg. Ouderen wonen langer thuis, dus dat huizen daarop aangepast worden.” Volgens de Woningwet 2015 moeten huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten jaarlijks afspraken met elkaar maken over het te voeren volkshuisvestingsbeleid. Daarnaast worden de huurders door AH WOON ingelicht over de ontwikkelingen en bijgepraat over diverse onderwerpen. “Je ziet dat steeds meer huurders met vragen naar ons toekomen. We hebben nu vier bestuursleden en we willen er graag mensen bij. Maar ook vrijwilligers voor de doe-klussen.” Bij een bouwproject zit er altijd een bestuurslid in de projectcommissie ter ondersteuning van de huurders.

Om de tafel

“Woonborg wil al met ons om de tafel bij het begin van het ontwikkelen van nieuw beleid. Zo kun je gelijk van elkaars argumenten kennis nemen en nog eerder tot een gezamenlijk product komen.” De bestuursleden hebben ieder één of meerdere portefeuilles en vergaderen eens in de veertien dagen. “Voor ingewikkelde zaken hebben we iemand van de Woonbond die ons terzijde staat met advies. Wij willen dat iedereen weet dat WOON bestaat en daarom zijn wij aan de weg aan het timmeren. Onder meer door huurdersbijeenkomsten en proberen we Werkgroepen van huurders te vormen die met ons meekijken.” Daarnaast is er één keer per maand de actie BesteBuurBloem waarin een huurder een andere huurder in het zonnetje zet. Deze actie wordt gesponsord door bloemmagazijn de Appelbloesem in Roden. “Zo willen we noaberschap extra onder de aandacht brengen.” Het bloemetje voor de maand december ging naar de bewoners van het Vasaliscomplex. Zij waren aangemeld door Ouderenopvang Roden dat in hetzelfde complex is gevestigd en dat veel steun ervaart van de bewoners van het vasalisco0mplex zoals b.v. bij het tuinonderhoud. Geïnteresseerden die meer informatie willen over de huurdersvereniging kunnen mailen naar secretariaat .ahwoon@gmail.com of kijken op de site www.ahwoon.nl. Cindy Houwen