Chris Koeneman nieuwe voorzitter Beweegdorp Norg

NORG - Stichting Beweegdorp Norg heeft per 1 januari 2018 een nieuwe voorzitter. Hans van den Berg, die vanaf het allereerste begin betrokken was bij de oprichting van de stichting, heeft de voorzittershamer overgedragen aan Chris Koeneman.

Beweegdorp Norg is door Van den Berg en zijn mede-bestuursleden en projectleider de afgelopen jaren duidelijk op de kaart gezet. De stichting staat – als de gemeenteraad ermee instemt - aan de vooravond van de driejarige subsidieverbintenis met de gemeente Noordenveld, waar jaarlijks zo’n 30.000 euro mee gemoeid is. Van den Berg neemt met een tevreden gevoel afscheid. “Tevreden, omdat we al zoekende onze plek hebben gevonden met activiteiten die voorzien in de behoefte van veel mensen om meer te bewegen. En bewegen is belangrijk voor je eigen gezondheid en je betrokkenheid bij de gemeenschap. Als een ieder dat doet, maak je samen ook nog een leefbaar dorp.”

Blijven bewegen

“Het mooie is dat we met onze activiteiten bovendien mensen bereiken die geen lid van een sportvereniging waren en evenmin individueel veel aan sport deden. Iets, waar men in veel andere dorpen niet in slaagt”, vervolgt Van den Berg. “Dit doen we onder meer met programma’s als BeweegReden en WandelReden. De deelnemers aan die activiteiten hebben na afloop grotendeels hun weg gevonden bij een sportvereniging, in groepsverband of individueel. Zij zijn blijven bewegen en dat vind ik geweldig.” Van den Berg zegt dat Beweegdorp Norg het allemaal niet alleen doet, maar in samenwerking met vele anderen. “Zo kunnen we altijd rekenen op de samenwerking met de Norger sportverenigingen, de huisartsenpraktijken, de fysiotherapiepraktijken, het Bewegingscentrum, het Molenduinbad, een voedingsdeskundige, IVN en anderen. Dit geeft op zichzelf al extra binding in de gemeenschap. Voor diezelfde binding zorgen activiteiten als de Buurtcompetitie, de Avondwandel-4-daagse, de Norgerlympics (in afgeslankte vorm) en het Zomerkamp.”

Rode draad

Chris Koeneman is de nieuwe voorzitter. “Afgestudeerd aan de sportacademie in Groningen ben ik beroepshalve in het mooie van sport en beweging terecht gekomen.” Eerst werkte Koeneman ruim vijf jaar als leraar lichamelijke oefening en daarna vervulde hij diverse andere functies, waar overigens sport en bewegen steeds als rode draad doorheen liep. “In 2002 werd ik bij de gemeente Groningen directeur van de werkmaatschappij sport en recreatie. Al het sportvastgoed (waaronder sportcentrum Kardinge, vele sportparken, sporthallen, zwembaden een dergelijke) worden door de werkmaatschappij beheerd en geëxploiteerd. Sinds 1 januari 2017 ben ik met prepensioen.” Wat door Beweegdorp Norg op poten is gezet, is niet alleen uniek in Drenthe, maar ook daarbuiten, meent Koeneman. “Juist de vraag hoe blijven we (zowel jong als oud) zolang mogelijk in beweging, is door de stichting op een unieke wijze ingevuld. Niet als concurrent maar juist samen met anderen zoals sport-, gezondheids- en welzijnsorganisaties. En met succes. En met de bijdrage voor de komende drie jaar van de kant van de gemeente hebben we een prachtige basis om op de ingeslagen weg door te gaan. En daar wil ik als nieuwe voorzitter graag mijn bijdrage aanleveren.”