Cécile Servaes nieuwe voorzitter Biblionet Drenthe

REGIO - Cécile Servaes is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Biblionet Drenthe. Zij is in het dagelijks leven Voorzitter College van Bestuur Stichting Catent (primair katholiek onderwijs in een deel van Noord Nederland).

Servaes vervult eveneens toezichthoudende functies in onderwijs en in de culturele sector binnen Drenthe. De Raad van Toezicht van Biblionet Drenthe is erg verheugd met haar komst. Ze brengt belangrijke kennis en ervaring op het terrein van governance mee. De belangrijkste subsidieverstrekkers van Biblionet Drenthe – provincie Drenthe en 9 Drentse gemeenten – hebben eerder aangegeven het wenselijk te vinden dat het toezicht op de activiteiten van Biblionet Drenthe op onafhankelijke wijze wordt georganiseerd. Tot en met december 2017 was er sprake van een overgangsmodel met een algemeen en dagelijks bestuur dat was samengesteld uit leden uit de 9 gemeenten. Dit was met name voor de provincie onvoldoende waarborg voor volledig onafhankelijk toezicht op taken die voor de hele provincie Drenthe worden uitgevoerd.

Transparant

Om zo transparant en onafhankelijk mogelijk het toezicht te organiseren is in november 2017 besloten het bestaande bestuursmodel om te zetten naar een onafhankelijk Raad van Toezicht model. Het (dagelijks) bestuur is in het nieuwe model in handen van de (op dit moment) interim bestuurder. In de loop van januari wordt de nieuwe Raad van Toezicht verder gecompleteerd met 4 nieuwe leden. De procedure voor werving en selectie loopt op dit moment. Alle stakeholders van Biblionet hebben positief gereageerd op het nieuwe bestuursmodel en de benoeming van de voorzitter.