Roon: 'Onderzoeken, vastleggen en uitdragen' van de geschiedenis

RODEN - Komende zaterdag is het weer Nijaorsveziete bij Historische Vereniging Roon. Die bestaat alweer veertig jaar inmiddels. Aanleiding voor een bezoekje.

Op tafel ligt een lang gedicht, fraai cursief gedrukt op sierpapier, in het Drents. Een ode aan een Roner moeder, kennelijk naar aanleiding van een familie jubileum. “Dat moet nog gearchiveerd worden,” zegt voorzitter Egbert Krijthe. We zitten op de zolder van het Koetshuis van landgoed Mensinghe, hoofdkwartier van historische vereniging Roon. Hier wordt alles vastgelegd en bewaard wat van historisch belang is voor Roden. De vrijwilligers van de werkgroep Archief, die hier elke dinsdag zitting houdt, zullen het gedicht onderbrengen in het digitale archief. En wel zo dat het terug te vinden is als er iemand aanklopt met een vraag. “Je wilt niet weten hoeveel documentatie er is over Roden,” zegt secretaris Hennie Lutjes terwijl ze thee inschenkt. Dat dat alles bewaard wordt, danken we o.a. aan meester Peter van der Velde en juffrouw van Balsvoort, twee leerkrachten die in 1978 de historische vereniging oprichtten. Doel: het onderzoeken, vastleggen en uitdragen van de geschiedenis van Roden. Op grote foto’s boven ons hoofd, tegen het schuine dak, zie je het oude dorp terug. De joffer op haar paard, maar ook een heel aantal plekken in Roden van ver vóór het jaar waarop verslaggever Roden leerde kennen. Wat is er veel veranderd! Was hier werkelijk een haven? “Ja! Aan de vaart naar Leek, daar kwam Sinterklaas altijd aan. “ Verdwenen, evenals het gros van de statige panden en boerderijen. “Dat daar, dat was aan de Herenstraat”, zegt Krijthe spijtig. “Daar zit nu een opticien. En dat huis stond tegenover het huidige gemeentehuis.” Meer moest hij er maar niet over zeggen, want het gaat hem nog altijd aan het hart. “In de jaren ’60 werden Roden en Leek aangewezen als industriële groeikernen”, legt Lutjes uit.

Foto's

“Er kwamen bedrijven zoals Staalmeubel, Wientjes en Cordis Europa met honderden werknemers. Die moesten allemaal gehuisvest, vandaar alle nieuwbouw.” “Gelukkig hebben we de foto’s nog”, zou Harm Edens zeggen. Van de wereld van Ot en Sien, die Hendricus Scheepstra zo treffend beschreef, is buiten niet heel veel meer terug te vinden. En steeds minder mensen hebben dat oude dorp nog meegemaakt. Toch is deze historische vereniging met haar 1250 leden nog altijd de grootste van Noordenveld. Het is altijd gezellig druk rond de stand op de Jaarbeurs, tijdschrift ‘Roon’ wordt goed gelezen, en bij de Nijaorsveziete zaterdagmiddag zullen zeker tweehonderd mensen komen kijken naar cabaret ‘Jong belegen’. Op de agenda staan dit jaar verder o.a. een avond met anecdotes en herinneringen aan de Roder middenstand – een dankbaar onderwerp – en de jaarlijkse Drentstalige toneelopvoering in maart. Want de streektaal is één van de dingen die de oprichters destijds al wilden bewaren. Wie wil weten, wie de verzetsstrijders zijn achter straatnamen als Oudgenoeg en Aukema, moet vooral op 9 april komen luisteren.

Leekster Courant

En willen mensen dat soort dingen nog steeds weten? “Jazeker”, zeggen beide bestuurders volmondig. Maar, voegen ze daaraan toe, de geschiedenis groeit ieder jaar weer een stukje verder aan, en ook die recentere geschiedenis moet worden vastgelegd. Zo leven er in Roden veel herinneringen aan de inmiddels opgeheven U.L.O., zou daar niet veel meer over te vertellen zijn? En de oude jaargangen van de Leekster Courant, zouden die niet toegankelijker gemaakt kunnen worden? Maar dat is zo’n ambitieus project dat je het samen zou moeten doen met belanghebbenden in het hele verspreidingsgebied. Wat in elk geval gaat komen, is een wisselexpositie in de gang van het Scheepstra Kabinet. U gaat er nog van horen! Nu eerst de Nieuwjaarsreceptie. Die is zaterdag om 14.00 uur in de Pompstee. Meer informatie op de website, https://www.historischeverenigingroon.nl Edith Boeker