Eind in zicht voor Bakkerij Ons Belang in Peize

PEIZE - Na jarenlange moeilijke omstandigheden voor Bakkerij Ons Belang stond in 2015 de coöperatie het water aan de lippen. Teneinde nog eenmaal maximaal gebruik te maken van de reserves in Ons Belang hebben de leden van de coöperatie eind 2015 unaniem ingestemd met het voorstel tot verkoop van het onroerend goed van de coöperatie.

"De via die weg verkregen financiële middelen zijn ingezet om noodzakelijk onderhoud te plegen, de overige financiële ruimte is gebruikt om investeringen in gebruikt materieel en marketing te doen. Gedurende 2016 en 2017 hebben we alles op alles gezet om de benodigde investeringen met beperkte middelen uit te voeren. We samenwerking gezocht met collega bakker Rolf Koning van De Paiser Meul teneinde Ons Belang renderend te maken", aldus bestuursvoorzitter Peter ten Hoor. De laatste maanden is gebleken dat de verlieslatende exploitatie niet is om te zetten naar een winstgevende situatie met als consequentie dat de beschikbare liquide middelen langzaam maar zeker opraken. Alle gedachten over meer beschikbare middelen of minder investeringen, hebben bij het bestuur en alle geraadpleegde deskundigen niet geleid tot een andere visie op de te verwachten resultaten in 2018. Doorgaan met Ons Belang in de huidige vorm acht het bestuur dan ook niet verantwoord.

Ledenvergadering

Het bestuur heeft – alle opties afwegende – besloten om de verkoop van coöperatieve Verbruiksvereniging Ons Belang UA voor te bereiden. We denken daarbij in Bakkerij van Esch uit Zevenhuizen, met vestigingen in o.a. Roden, Leek, Norg, Assen, Groningen en Zuidhorn de juiste overnamepartner hebben gevonden. Vanwege de statutaire verplichtingen, heeft het bestuur de leden inmiddels uitgenodigd voor een bijzondere ledenvergadering op donderdag 25 januari waar de leden uitgebreid worden geïnformeerd en om instemming worden verzocht. Na de verkoop zal de coöperatie conform de statuten worden ontbonden. Daarmee komt er, na bijna 110 jaar een eind aan de oudste coöperatieve bakkerij van Nederland, echter blijft met de verkoop wel een bakkerij inclusief de werkgelegenheid voor Peize behouden.