Informatiebijeenkomst in Roden over aanpassing busroute en bushaltes

RODEN - De weg waarover de busroute van en naar Groningen loopt, wordt aangepast. Met een aantal aanpassingen wordt de busroute Roden-Groningen verbeterd. Er zijn al maatregelen uitgevoerd zoals aan de Kastelenlaan en de Slotlaan.

Ook voor het traject Ceintuurbaan West/Bevrijdingsplantsoen en Heymanslaan worden er maatregelen genomen. De weg van de Ceintuurbaan West en die van het Bevrijdingsplantsoen is smaller dan 7 meter. In de praktijk moeten bussen daarom soms afremmen wanneer zij elkaar tegenkomen. Dat heeft ook te maken met de geparkeerde auto's aan beide kanten van de weg. Daarom worden daar de parkeervakken verbreed. Verder komt de bushalte aan de Ceintuurbaan West ter hoogte van de Bakkerstraat/Schultelaan te vervallen De halte aan de Leeksterweg wordt verbeterd. Hier komen nieuwe fietsenstallingen te staan. Over deze maatregelen wordt woensdag 31 januari tussen 17.00 en 19.00 uur in de hal van het oude gemeentehuis een informatiebijeenkomst gehouden.