Kennismaken met gepersonaliseerd onderwijs op Dr. Nassau College Norg

NORG - Onderwijs op maat en op eigen tempo, zelf je huiswerk bepalen, veel samenwerken en extra (individuele) aandacht en coaching.

Slechts een paar voordelen van gepersonaliseerd onderwijs. Dr. Nassau College, locatie Norg, werkt sinds twee jaar volgens deze nieuwe onderwijsvorm. En dat bevalt goed. Op de open dag op dinsdagavond 30 januari is er volop uitleg. “Het grootste voordeel van gepersonaliseerd onderwijs?”, vraagt docent Nederlands Vanessa Zuil zich hardop af. “Dat we meer oog voor de leerlingen hebben. Óók voor de leerlingen waarmee het goed gaat. We hebben meer tijd om ze te coachen.” Docenten hebben op de school namelijk een belangrijke rol als coach. Eén keer per week voeren zij met leerlingen een individueel coachgesprek om ze te begeleiden in de route die ze afleggen. “We bespreken wat nodig is om hun doelen te halen, maar ook hoe het gaat met de leerling”, legt docent Engels Kim Kootstra uit. “Op én buiten school. We zien dat leerlingen veel zelfstandiger zijn, meer zelfkennis hebben en beter kunnen plannen en organiseren.”

Digitaal logboek

De coachgesprekken worden net als de taken van de leerlingen geregistreerd in een digitaal logboek. Ouders kunnen zo altijd zien hoe het gaat en wat hun zoon of dochter op school doet. Monique Wielinga heeft een zoon in de tweede klas van het havo zitten. Ze is heel tevreden over de onderwijsvorm: “Ik heb zo’n relaxt kind thuis. Je kunt het proces heel goed volgen, maar eigenlijk is dat helemaal niet nodig. Ze weten zelf heel goed wat ze moeten doen. En ze kunnen rekening houden met dingen buiten school. Denk aan sport of andere hobby’s. Ook heel belangrijk”, vertelt ze enthousiast. Op de locatie in Norg kunnen leerlingen vrijwel alle niveaus volgen. Alleen gymnasiumleerlingen gaan naar locatie Quintus in Assen, net als de havo- en atheneumleerlingen na hun derde leerjaar. In Norg werken de leerlingen veel samen, wat een belangrijk onderdeel van gepersonaliseerd onderwijs is. Dinsdagavond 30 januari is de school open van 18.00 uur tot 20.30 uur.