Lijsttrekkersdebat in café Zwaneveld Norg

NORG - De Belangen Vereniging Norg houdt donderdag 1 februari een lijsttrekkersdebat met het oog op de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart.

Alle partijen, die aan de verkiezingen mee doen en nu ook al in de gemeenteraad zitting hebben, zullen aan het debat deelnemen. Deze avond zullen tal van onderwerpen aan de orde komen, die deels vooral van belang zijn voor Norg en omgeving, maar anderzijds ook de hele gemeente Noordenveld raken. Op de agenda staan in ieder geval woningbouw, in het bijzonder op het Oosterveld, de Oosterduinen, woon- en/of recreatiegebied en de toekomst van de onderwijsvoorzieningen in Norg en Westervelde. Ook zal er aandacht zijn voor de leefbaarheid in bredere zin en het jeugd- en ouderenbeleid. De lijsttrekkers gaan met elkaar in debat, maar het is zeker de bedoeling het publiek bij de discussie te betrekken. Marjolein Knol, verbonden aan RTV Drenthe, zal als gespreksleider fungeren. Deelnemers lijsttrekkersdebat en thema: Gemeentebelangen, Henk Kosters Centrumfunctie Norg Lijst Groen  Noordenveld, Harry Waals Toekomst onderwijs in Norg en Westervelde, inzet Brinkhof PvdA, Alex Wekema Toekomst onderwijs VVD, Robert Meijer Afvalinzameling en zwerfvuil GroenLinks, Bertus Jan Epema Hoe maken we Noordenveld duurzaam CDA, Gerard Willenborg Herinrichting centrum Norg D’66, Frederik van Lookeren Campagne Toegankelijkheid Norg voor minder validen ChristenUnie, Menne Kamminga Ouderenbeleid, preventie eenzaamheid