Gerard Willenborg weer kartrekker van CDA

RODEN - Op de eerste plaats in de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen staat bij CDA Noordenveld de huidige fractievoorzitter van het CDA, Gerard Willenborg (Peize).

Op 30 november heeft het CDA tijdens de algemene ledenvergadering de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Op de tweede plaats staat Harm Holman (Steenbergen), die ook nu namens het CDA in de gemeenteraad zitting heeft. Op de derde plaats staat Emmaly Scheepstra (Een), die bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer die dit jaar zijn gehouden op de kandidatenlijst voor Drenthe stond. Op plaats vier staat de nieuwe kandidaat Astrid Westra-Wagena uit Roden en op plaats vijf staat Jacob Ketelaar uit Een. De overige plaatsen worden ingevuld door CDA-ers uit onze gemeente. De algemene ledenvergadering heeft ook ingestemd met het voorstel van het bestuur om voor en na de verkiezingen samen te werken met de Christen Unie. Een lijstverbinding met de ChristenUnie zoals dat bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen aan de orde was, is bij de verkiezingen van 21 maart niet meer mogelijk op grond van wettelijke bepalingen die van kracht zijn geworden. CDA en CU zullen ook gezamenlijk de coalitiebesprekingen ingaan na de verkiezingen. Het CDA-bestuur heeft in oktober over deze samenwerking gesproken met het bestuur van de Christen Unie. De CDA-leden hebben inmiddels ingestemd, de formele instemming van de CU-leden is nog niet gegeven.