Jan Louwes: 'Sport onder de aandacht brengen'

RODEN - In verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart vindt er maandag 5 maart in Noordenveld een politiek debat over sport en bewegen plaats. Het debat begint om 19.30 uur en wordt gehouden in De Pompstee in Roden. Toegang is gratis.

Het is de bedoeling dat vertegenwoordigers van sportverenigingen en andere instellingen, die iets met sport of bewegen in Noordenveld hebben, in gesprek gaan met lokale politici. Ook individuele inwoners zijn van harte welkom en kunnen meedoen aan het debat. “Het is een landelijk initiatief”, legt organisator Jan Louwes uit. “Er is een sportcampagneteam opgericht, daar zitten allerlei organisaties achter, zoals De Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en een aantal sportbonden. Het doel is om sport en bewegen nadrukkelijk onder de aandacht van gemeentelijke politici te krijgen. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is er aandacht voor en wij hopen dat er ook lokaal aandacht voor is. Misschien is het mogelijk tot een lokaal sportakkoord te komen.” “Door te inventariseren wat er leeft en wat eventuele knelpunten zijn willen we dat duidelijk naar de politici overbrengen en duidelijk te krijgen hoe zij er in staan. Op die manier proberen we een discussie los te krijgen. Het gaat niet alleen om sport als doel maar ook als middel om gezond te leven en bij de samenleving betrokken te blijven. Dat bijvoorbeeld kwetsbare groepen kunnen blijven bewegen.” De organisatie wil daarom ook het onderwijs erbij betrekken en mensen uit de zorg- en welzijnswereld.

Lagerhuis

Het idee voor de avond is dat er een soort Lagerhuisdebat opstelling komt met aan de ene kant de lokale politici en aan de andere kant de mensen uit de sport- en beweegsector. Daarnaast krijgt publiek ook een rol, ze zijn daarom van harte welkom. “We behandelen een stuk of vijf thema’s. Die worden ingeleid door mensen van de sport. Dan volgt een stelling en aan de hand daarvan wordt gediscussieerd. Als iemand uit de zaal opstaat en wat wil zeggen, wordt daar ook gelegenheid toe geboden door de gesprekleidster.” Als debatleider fungeert Antje Diertens,. “Zij is Tweede Kamerlid voor D66 waar ze woordvoerster is voor sport en bewegen. Ze heeft tevens een sportachtergrond en heeft CIOS gedaan. Verder is ze oud-inwoonster van Roden, dus kent ze ook de mentaliteit en het karakter van de mensen.” Jan benadrukt dat het niet zo is dat van alles aan de gemeente wordt gevraagd. “Het gaat er ook om hoe ze aandacht kunnen geven, kunnen helpen en ondersteunen. Dit hoeft echt niet altijd financieel te zijn.” Een voorbeeld kan zijn het extra onder de aandacht brengen van de mogelijkheden die er al zijn en waar mensen nog niet van op de hoogte zijn.

Vervolg

“Een vervolg na dit debat is nog niet geheel duidelijk, maar als de politici aangeven dat ze openstaan voor een lokaal sportakkoord dan kunnen we bespreken hoe we hier een vervolg aan kunnen geven dat de gemeente en de sport samen optrekken en dan wil ik best bij helpen.” Naast de discussie is het ook de bedoeling om helder te krijgen wat het belang van sport en bewegen voor de politici is. “De avond heeft zo ook een politieke lading.” De organisator van het debat is nog op zoek naar onderwerpen en/of thema’s, die interessant zijn om met politici te bespreken. Ook wordt gezocht naar personen, die aan het debat willen deelnemen. Onderwerpen, thema’s en/of namen van debaters kunnen worden doorgegeven aan Jan Louwes, telefoon 06-22044884 of via jlo@tele2.nl. Cindy Houwen