Drie scenario's voor toekomst Landgoed Mensinge

RODEN - Interim manager Nina Hiddema heeft woensdag het voorlopige beleidsplan voor Landgoed Mensinge gepresenteerd aan de gemeenteraad van Noordenveld.

Het beleidsplan ‘Van Kwantiteit naar Kwaliteit’ schetst de nabije toekomst van het Landgoed over de periode 2018 – 2021 en bevat meerdere (keuze)opties voor de toekomst. Het plan wordt 30 januari vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders waarin zij een keuze maken uit de verschillende opties. In de presentatie schetste mevrouw Hiddema de nabije toekomst van het Landgoed Mensinge. Wederom wordt ingezet op meer kwaliteit om het landgoed verder te ontwikkelen. De activiteiten van theater / cinema De Winsinghhof blijven nagenoeg zoals ze nu zijn; een filmhuisprogrammering en kindervoorstellingen. Daarnaast gaf mevrouw Hiddema drie mogelijke scenario’s voor de ontwikkeling van museum Havezate en de bedrijfsvoering. Optie 1 gaat uit van één stichting en behoud van de huidige activiteiten van het museum. Daarnaast wil het Landgoed het aantal stichtingen terugbrengen. Hierbij wordt uitgaan van één stichting met een bedrijfsvoering die is gesplitst in twee activiteiten: een museumdeel en een theater/cinemadeel.

Twee stichtingen

De tweede optie gaat uit van het behoud van de huidige activiteiten van het museum en van twee aparte stichtingen: een stichting Landgoed Mensinge en een stichting De Winsinghhof. Er komt dan een (formele) splitsing van activiteiten. De stichtingen kunnen hierdoor beter doen waar ze goed in zijn. Een onderzoek naar samenwerking met stichting Museum Kinderwereld is ook onderdeel van deze optie. De derde optie gaat ook uit van twee aparte stichtingen: een stichting Landgoed Mensinge en een stichting De Winsinghhof. En zet daarnaast in op verdere doorontwikkeling van de activiteiten van het museum Havezate Mensinge. Een onderzoek naar hoe het museum een vernieuwingsslag kan aanbrengen in de presentatie van de collectie is onderdeel hiervan. Deze optie sluit aan op het advies uit het rapport van BMC en op de centrumontwikkeling Roden. Ook hierbij wordt de samenwerking gezocht met de andere musea. Dinsdag 30 januari moet het plan door het college van burgemeester en wethouders worden vastgesteld. Pas dan is bekend welke van de drie scenario’s het college het meest toekomstbestendig acht. In maart moet het plan vervolgens worden vastgesteld door de raad.