Meedenken over centrumontwikkeling Roden op 30 januari

RODEN - De gemeente Noordenveld houdt vanavond, dinsdag, het Denk mee-café over de centrumontwikkeling van Roden. De bijeenkomst is bij Snow & Co aan de Gedempte Haven.

Roden is - aldus B en W - al lang een belangrijk centrum in het noorden van Drenthe. Met een levendig centrum en volop activiteiten. Maar om ook in de toekomst een aantrekkelijk centrum te blijven, is het belangrijk om daar goed over na te denken en de ideeën en wensen vast te leggen in een visie. Aan die visie wordt al geruime tijd gewerkt. De in het startdocument benoemde gebieden en thema’s bevatten diverse onderwerpen waarvoor in de komende jaren projecten opgestart moeten worden. Voor al deze projecten, groot en klein, is het goed dat ze met verschillende partijen besproken worden. Dialoog, openheid en transparantie zijn hierin kernwoorden. Wat openbaar besproken kan worden, moet ook openbaar  gepresenteerd worden. Daardoor ontstaan verbindingen die ontwikkelingen versterken. Het concept startdocument is vastgesteld door de raad en beschrijft wat de gewenste situatie is voor Roden om het centrum in de regio te blijven. B en W willen graag weten wat inwoners/betrokkenen vinden van het startdocument. Ze kunnen hierover met de gemeente in gesprek te gaan in het 'denk mee café' op dinsdag 30 januari bij Snow & Co, 19.30 uur. Aanmelden kan via de gemeentelijke website (zie centrumvisie).