Voormalige school Nieuw-Roden: woningen

Roden - Het betreffende bestemmingsplan voorziet in de

realisatie van 25 wooneenheden in de voormalige Meester de Vriesschool, plaatselijk bekend Dorpsstraat 22 te Nieuw-Roden. De voormalige school zal intern worden verbouwd waardoor het schoolgebouw blijft behouden. Het concept richt zich op de doelgroepen starters, alleenstaanden en kleine huishoudens. Om het planvoornemen mogelijk te maken zal het ter plaatse geldende bestemmingsplan worden herzien. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 1 februari 2018 tot en met 14 maart 2018 ter inzage