D66 Noordenveld klaar voor de verkiezingen

RODEN - D66 Noordenveld is met de presentatie van het verkiezingsprogramma 2018-2022 klaar voor de verkiezingen op 21 maart.

Tijdens een ledenvergadering in HR Het Wapen van Drenthe werd het conceptprogramma met de leden besproken en definitief gemaakt. Een van de belangrijke speerpunten in het verkiezingsprogramma is meer aandacht voor duurzaamheid. D66 wil groei die duurzaam is, evenwichtig en in balans met de wereld om ons heen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we bij de ruimtelijke inrichting oog hebben voor de natuur, het landschap en groen in de woonwijken. De duurzaamheidsmaatregelen in Noordenveld moeten verder uitgebreid worden. Onderwijs is de belangrijkste aanjager voor kansengelijkheid. Daarom wil D66 dat plannen voor de ontwikkeling van nieuwe, moderne scholen in Noordenveld voortvarend opgepakt worden. D66 wil verder dat inwoners oud kunnen worden in hun vertrouwde omgeving. Er moeten daarom bijvoorbeeld genoeg levensloopbestendige huurwoningen zijn. De zorg steunt sterk op mantelzorgers. Daar is meer aandacht voor nodig. Het gehele verkiezingsprogramma is op de website van D66 Noordenveld te lezen. Al eerder werd bekend dat Gerbrant Fennema wederom lijsttrekker is van D66 Noordenveld. Hij zal de komende periode te zien zijn bij verschillende verkiezingsdebatten en andere activiteiten. Ook huidig raadslid Frederik van Lookeren Campagne (nr. 3) en de 34-jarige Marjolein Bos (nr. 2) zullen de D66-plannen bij enkele bijeenkomsten presenteren. Meer verjonging is te zien op plek 4 (Pieter Dijkstra) en 5 (Herman van der Roest) van de lijst.