Wordt u deskundige in historisch groenonderhoud?

Roden - Drenthe kent zo’n veertig historische buitenplaatsen en havezaten. Niet alleen de gebouwen hebben cultuurhistorische waarde, maar ook de parkbossen en/of historische tuinen zijn van groot belang.

Het op een juiste manier onderhouden en in stand houden van deze tuinen en parken vraagt de nodige ervaring, kennis en kunde. Dit werk wordt echter vaak uitgevoerd door vrijwilligers. Ter ondersteuning van bestaande (en mogelijk nieuwe) vrijwilligers organiseert Landschapsbeheer Drenthe een cursus Erfgoed Gardeners. Historisch hovenierswerk is een ambacht waarvoor specifieke kennis en ervaring gewenst is. Met deze cursus worden enthousiaste tuinmannen en tuinvrouwen opgeleid die, ieder naar eigen wensen en kunnen, een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het onderhoud en de instandhouding van groen erfgoed. Het is de bedoeling dat de cursisten na de cursus aan de slag gaan op een van de deelnemende buitenplaatsen. Deelnemende buitenplaatsen Voor de cursus is een samenwerking gezocht met de eigenaren van vier buitenplaatsen, waaronder Landgoed Oldengaerde in Dwingeloo, Landgoed Mensinge in Roden en Laarwoud in Zuidlaren. Op deze locaties wordt de cursus gegeven en kunnen de deelnemers naderhand hun kennis in de praktijk brengen. Specialiseren mogelijk Door kennis te maken met de praktische vakdisciplines kunnen cursisten hun eigen interessegebied ontwikkelen en zich wellicht gaan ‘specialiseren’ in bijvoorbeeld het onderhoud van bloemborders, historische moestuinen of fruitoogst. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De theoretische onderdelen gaan over tuinkunst en cultuurhistorische achtergronden en geven inzicht in de planmatige werkmethodes in historisch groen. De lessen worden zoveel mogelijk praktijkgericht gegeven. Doet u mee? Wilt u bijdragen aan het behoud van historische tuinen en parken bij een van de buitenplaatsen in de provincie? Of wilt u uw kennis hierover vergroten? De cursus wordt verspreid over de provincie gegeven, maar daarna kunt u hoogstwaarschijnlijk bij u in de buurt aan de slag. Met name voor Landgoed Oldegaerde in Dwingeloo worden nog vrijwilligers gezocht. De cursus start op 17 maart a.s. op Landgoed Oldengaerde in Dwingeloo. De overige cursusdata zijn 24 maart, 7 april en 14 april en vinden plaats op overige deelnemende buitenplaatsen. Voor meer informatie of uw aanmelding kunt u zich melden via a.verbers@lbdrenthe.nl. De cursus wordt verzorgd door Heilien Tonckens en Ruurd van Donkelaar.