Rioolvervanging Oudgenoegstraat fase 2 in Roden

RODEN - De riolering en de verharding in de straten Oudgenoegstraat, Woldzoom, Vrijheidslaan, G. Bavingstraat en Bakkerstraat worden in fases aangepakt. Het oude betonnen hoofdriool, dat in de straat ligt, wordt vervangen door een gescheiden stelsel.

Waar mogelijk en waarvoor toestemming is verkregen worden de regenpijpen aan de voorzijde van de woning afgekoppeld en aangesloten op het nieuwe regenwaterriool. Zodra een deel van het nieuwe riool is gelegd, straten de straatmakers de rijbaan weer dicht met de vrijgekomen stenen. Na het straten van de rijbaan en parkeerplaatsen wordt het trottoir opnieuw gestraat en na de bestratingswerkzaamheden worden de groenstroken en bermen weer hersteld. De aannemer gaat in week 10 (5 maart) van start met de Woldzoom. Vervolgens worden de straten Vrijheidslaan, Bakkerstraat, Oudgenoegstraat en G. Bavingstraat aangepakt. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in september 2018 afgerond. De voortgang van de werkzaamheden zijn uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarom is dit een globale planning.

Bereikbaarheid

In verband met de bereikbaarheid zullen de werkzaamheden in fases worden uitgevoerd. De aannemer zorgt ervoor dat alle woningen te allen tijde te voet bereikbaar blijven. Wanneer de werkzaamheden voor uw inrit/ in uw straat uitgevoerd worden, is het enige tijd helaas niet mogelijk om uw pand met de auto te bereiken. De gemeente streeft er naar om dit ongemak zo kort mogelijk te laten duren. De aannemer brengt aanwonenden, voordat met het werk voor uw inrit wordt gestart, op de hoogte. Wie te allen tijde met de auto weg kunnen, wordt geadviseerd de auto buiten het werkterrein te parkeren.