Keurmerk ‘Veilig en schoon’ voor Molenduinbad

NORG - Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving.

Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden. Het realiseren van structurele kwaliteitsverbetering op deze wijze onderscheidt zwembaden. Het keurmerk Veilig, uitgegeven door de Stichting Zwembadkeur, leidt tot versterking van de belangrijke maatschappelijke functie van zwembaden en ook tot betere bedrijfsresultaten.

Het keurmerk betekent een kwaliteitsslag en speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van het imago van zwembaden. Het keurmerk omvat verschillende wettelijke kaders, zoals de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz), waterleidingwetgeving en Legionella preventie; ARBO; Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP); Wet Milieubeheer; Gebruiksvergunning en Besluit Attractie- en Speeltoestellen. Verder worden richtlijnen gegeven voor concrete invulling van wetgeving en branchevereisten.

Het zwembad in Norg heeft deze beoordeling met glans doorstaan. Het keurmerk wordt donderdag 13 december officieel uitgereikt door mevrouw M. Hol van stichting Zwembadkeur.