Roestige vloer: school Marke dicht

RODEN - OBS De Marke gaat per direct dicht. De vloer van het oudste deel van de school is aangetast door roestvorming.

Bij normaal gebruik vormt dit geen probleem. Maar de gemeente Noordenveld wil geen enkel risico nemen. Na de afgelopen zomervakantie bleken er op verschillende plaatsen bij de hoofdingang van de school scheuren in de muren te zitten. Dit was de aanleiding om een nader onderzoek in te stellen.

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de wapening van de vloer in het oudste deel van het gebouw plaatselijk verroest is. De vloeren in dat deel van de school mogen niet te zwaar belast worden.

De school is per direct gesloten. De komende weken wordt alles op alles gezet om vervangende (nood)lokalen te vinden. Het streven is om op 9 januari weer open te zijn. De gemeente is hierover in gesprek met de school en externe adviseurs. Dinsdag 18 december is er een bijeenkomst voor ouders.