IVN Roden en Norg praten over fusie

RODEN - IVN Roden en IVN Norg wilen hun leden voorstellen samen verder te gaan.

Veel verenigingen kampen met vergrijzing en afname van het aantal actieve leden en hebben moeite om bestuurs- en andere functies vervuld te krijgen. Ook veel IVN-afdelingen hebben daarmee te maken en IVN Norg is er één van, aldus het bestuur.

"Wij organiseren allerlei leuke, relevante en breed gewaardeerde activiteiten, maar de meeste zijn afhankelijk van de inzet van slechts een handjevol mensen. Veel leden zouden misschien best meer willen doen, maar hebben er gewoon onvoldoende tijd voor. Tegelijk krijgen we vaak te horen dat men het werk van een vereniging als IVN wel degelijk belangrijk vindt."

Contacten

Al geruime tijd zoekt het bestuur naar mogelijkheden om de afdeling meer leven in te blazen. Uit de contacten met het bestuur van IVN-Roden, die de
laatste tijd zijn geïntensiveerd, bleek dat men daar met dezelfde zoektocht bezig is. De besturen van beide afdelingen zijn er na een aantal verkennende gesprekken van overtuigd dat het samengaan van de beide afdelingen een goede eerste stap kan zijn om IVN in onze dorpen sterker
te maken.

Samenvoeging heeft in de eerste plaats het voordeel dat er maar één bestuur is waarvoor leden gezocht hoeven te worden. Dat bestuur zou dan evenwichtig samengesteld moeten worden uit leden van beide huidige afdelingen. Beide afdelingen kennen werkgroepen bestaande uit leden
met een specifieke belangstelling. Al die werkgroepen zouden graag meer mensen hebben en dat wordt werkelijkheid wanneer we samen verder gaan. De pool van mogelijke geïnteresseerden wordt groter.

"Uiteraard hebben de beide afdelingen hun eigen cultuur en geschiedenis en in de nieuwe vorm zullen lokale aspecten hun plaats houden en gerespecteerd worden. Deze overwegingen hebben de besturen van IVN-Norg en IVN-Roden doen besluiten aan de leden van beide afdelingen het plan voor te leggen om samen verder te gaan als één afdeling. In de
komende algemene ledenvergaderingen van de beide afdelingen zal dit plan in stemming gebracht worden.