Annine van der Meer vertelt bij Innerlijk Besef Norg

NORG/ZEIJEN - Annine van der Meer spreekt dinsdag 6 maart over het door haar geschreven boek: Het sprookje van Vrouw Holle voor Mensen van NU.

Stichting Innerlijk Besef heeft de primeur! Dit wordt Annine’s eerste lezing over dit nieuwe, 21ste eeuwse sprookje. De lezing is georganiseerd in samenwerking met Stichting PanSophia Noord en is om 19.30 uur in Zalencentrum Hingstman te Zeijen. Informatie: Tel: 0592-656610, e-mail: info@innerlijk-besef.nl of zie www.innerlijk-besef.nl Dr. Annine Van der Meer zal voor haar leden de eerste lezing geven over een nieuw 2e-eeuwse sprookje. Vrouw Holle herplaatst vrouwelijk leiderschap zowel in historisch als in spiritueel perspectief. En dat is nodig nadat vele generaties in de Grimm-versie van het Holle-sprookje kennis maakten met een boze schoonmoeder, een slechte stiefzus en Holle als oude heks. De wijsheid van Vrouw Holle biedt echter een ander perspectief op de werkelijke positie en rol van vrouwen in eeuwenoude vertellingen. En dit is van essentieel belang om tot een nieuw inzicht over het leven en tot vertrouwen, verbinding en vrede te komen. In dit nieuwe sprookjesboekje wordt het sprookje van Vrouw Holle teruggebracht tot de essentie van de Oude Wijsheid, vertaald naar de beleving van mensen van nu. Grootmoeder Holle legt haar kleindochter Helle uit hoe van een loden hart een gouden hart te maken. In eenvoudige en poëtische taal geeft de wijze Vrouw Holle haar visie op de essentie van het leven, de dood en het leven na de dood. Helle brengt Holles levenslessen in de praktijk en wordt aan het eind van het boekje de nieuwe Holle die haar levenswijsheid aan komende generaties doorgeeft.

Verborgen

Na het uitkomen van haar boek Vrouw Holle en de verborgen wijsheid in sprookjes in maart 2017 gaf Annine door het hele land lezingen over haar boek. Dan trokken moeders haar na afloop aan de jas en vroegen met klem: “Wanneer schrijf je nu eens een sprookje dat ik aan mijn kind kan voorlezen?” Die vraag liet Annine niet los... En zo kwam het dat een sprookjesboekje voor volwassenen én kinderen in de zomer van 2017, in twee dagen geboren werd. Wanneer de wereldberoemde gebroeders Grimm doelbewust verhaalelementen toevoegen aan sprookjes die vrouwen vele generaties lang in een negatief daglicht plaatsen, dan kunnen mensen van nu met behulp van het sprookjesboek van Dr. Annine van der Meer deze toegevoegde vernislagen eraf poetsen en de ware betekenis van sprookjes en hun essentie daaronder terugvinden. Dr. Annine van der Meer is historicus, theoloog en symbooldeskundige. Zij schreef een aantal gezaghebbende boeken over de verborgen geschiedenis van het vrouwelijke en de vrouwen én hun vergeten bijdrage aan evolutie en beschaving. Onder His-Story delft zij Her-Story op ten einde Our-Story te schrijven. Waar nodig, vult zij het gevestigde vrouw- en mensbeeld aan teneinde gelijkwaardigheid, harmonie, balans en vrede voor de wereld te bereiken. Al in 2008 richt zij de stichting Pansophia op als school van Wijsheid in de 21eeeuw, een school die bewustwording, spiritualiteit en de kracht van vrouwen verbindt. Annine is zowel nationaal als internationaal een veelgevraagd spreker. Zij geeft wereldwijd lezingen die het gehele terrein van vrouwenstudies op een geïntegreerde en interdisciplinaire wijze omvatten. Meer informatie de auteur op www.anninevandermeer.nl. Stichting PanSophia stelt zich onder andere ten doel de vrouwelijke kant van God, de vrouwelijke waarden en de bijdragen van vrouwen in oude en hedendaagse culturen te (her)ontdekken en uit te dragen; dit om bij te dragen aan het samengaan van vrouwelijke en mannelijke waarden in een nieuw en geïntegreerd mensbeeld. Binnen de stichting wordt, zonder winstoogmerk, onderzoek verricht, voorlichting gegeven en onderwijs verzorgd. Meer informatie op www.pansophia.nl