Groter pand voor Health Hub Roden: v/h Resato

RODEN - Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om samen met de gemeente Noordenveld het voormalige Resato-pand in Roden aan te kopen.

Na verbouwing zal dit het nieuwe onderkomen worden van Health Hub Roden. Met deze aankoop faciliteren gemeente Noordenveld en provincie Drenthe de ontwikkelingen op het gebied van innovatie en werkgelegenheid in de medisch technologische sector. Health Hub Roden is sinds de start in 2016 explosief gegroeid. Resultaat is dat ruim 70 organisaties (bedrijven en kennisinstellingen) uit Noord-Nederland zich als partner hebben aangesloten bij de Health Hub in Roden en circa 20 nieuwe bedrijven zich willen situeren op de locatie. Dit heeft als gevolg dat er op de huidige locatie te weinig ruimte beschikbaar is om aan de marktvraag te voldoen. Op dit moment staan er dus bedrijven en kennisinstellingen op de wachtlijst voor een plek binnen Health Hub Roden. Het aan te kopen pand aan de Eerste Energieweg in Roden moet in de toekomst ruimte bieden aan circa 80 werkplekken inclusief startups. Door het vestigen van deze nieuwe bedrijven zal het aantal arbeidsplaatsen naar verwachting met 100 fte toenemen. Health Hub Roden staat midden in de wereld van de medische technologie en healthy ageing. Zij vormt een verbindende schakel tussen ondernemers, kennisinstellingen (Hanzehogeschool en Noorderpoortcollege) en de overheid met als doel om de kwaliteit van leven dankzij innovaties te verbeteren.