Boeiende thema’s in politiek debat 'Sport en bewegen'

RODEN - De oproep aan organisaties en inwoners om met ideeën, suggesties of onderwerpen te komen heeft een aantal interessante thema’s voor het politieke 'sportdebat' opgeleverd.

Het debat met alle politieke partijen die aan de verkiezingen meedoen vindt plaats op maandag 5 maart in De Pompstee. Het debat begint om 19.30 uur, vanaf 19.00 is de inloop. Debatleider is Antje Diertens, TWeede Kamer-lid voor D’66. De toegang is voor iedereen, zowel organisaties als inwoners, gratis toegankelijk. De vijf thema’s die tijdens het debat aan de orde komen zijn: sport en bewegen op en rond school, sportevenementen, sport en bewegen in relatie tot gezondheid en participatie, sportaccommodaties en lokaal akkoord sport en bewegen.

Inleiding

Elk thema wordt ingeleid door iemand uit het sport- en beweegveld van Noordenveld, waarna aan de hand van stellingen wordt gedebatteerd. Naast inleiders en andere debaters, die plaatsnemen in het zogenaamde sport- en beweegvak, heeft ook het publiek gelegenheid aan het debat deel te nemen. De hoop is dat het debat bouwstenen oplevert voor het nader uit te werken lokaal akkoord sport en bewegen én voor het na de verkiezingen op te stellen coalitieakkoord. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat sportstandpunten bij gemeenteraadsverkiezingen er toe doen. Liefst één op de vijf kiesgerechtigden (19%) geeft aan sportstandpunten van politieke partijen mee te nemen in de keuze bij gemeenteraadsverkiezingen. Ten opzichte van 2014 is dit percentage gestegen. Reden dus om massaal naar De Pompstee te komen en te horen welke plannen de politici de komende vier jaar met sport en bewegen in Noordenveld hebben.