Lijst Groen Noordenveld: animatie

RODEN - Lijst Groen Noordenveld gaat de verkiezingscampagne in met een animatie waarin belangrijke lokale onderwerpen onder de aandacht worden gebracht.

De animatie wil vooral ook de jonge kiezers in Noordenveld ertoe te bewegen om te gaan stemmen. De voor LGN belangrijke onderwerpen als woningbouw naar behoefte, ruimere dienstverlening rond afval, afschaffen verouderde lokale belastingregels, natuur , investeren in fiets- en wandelpaden, ouderenbeleid en de jongerenraad komen aan bod in de animatie. LGN heeft bewust gekozen voor deze aanpak om zich beter te onderscheiden in “Jip & Janneke” taal en uitleg. Daarnaast is deze aanpak succesvol op socialmedia. LGN verwacht een groter publiek te bereiken. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was het opkomstpercentage 60%. LGN ziet graag dat meer stemgerechtigde Noordenvelders op 21 maart naar het stemlokaal komen. De animatie is te zien op https://www.facebook.com/Lijstgroennoordenveld/ en op www.lijstgroennoordenveld.nl