Schaakclub Roden blijft uitdagend voor jong en oud

RODEN - Schaakclub Roden valt niet meer uit Roden weg te denken. De vereniging die begin jaren zestig werd opgericht beschikt tegenwoordig bijna over een gelijk aantal leden.

Met circa 65 actieve schakers staat Schaakclub Roden er momenteel goed voor vertelt Schaakclub Roden-woordvoerder Ruurd Kunnen. "In de vier jaar tijd dat ik betrokken ben bij de vereniging hebben we nauwelijks leden zien vertrekken. Dat zegt iets over het karakter van onze vereniging, maar wellicht ook iets over het schaken op zichzelf." "Zie je bij andere verenigingen landelijk toch nog wel wat verloop in het ledental, wij houden het ledental voortdurend op een goed niveau. Niettemin is er nog wel ruimte voor extra leden, want een plafond kennen wij niet echt. Iedereen die, ongeacht zijn of haar niveau, kennis wil maken met het schaken is bij ons het hele jaar door van harte welkom."

Laagdrempelig

Schaakclub Roden kent een laagdrempelig karakter en dat zorgt ervoor dat er ruimte is voor beginners en gevorderde leden legt Kunnen uit. "Wie zich bij ons aanmeldt kan allereerst meedoen aan een interne competitie, waarbij we wel veel oog hebben voor het niveau." "We laten sterke spelers het niet opnemen tegen leden met minder ervaring en dat maakt het zo dat ieder lid wordt uitgedaagd om zichzelf te verbeteren. We geven geen les aan volwassenen, behalve voor de jeugd is er wel ondersteuning via een zogenaamd stappenplan die we met goed gevolg waarderen met een diploma."

Trefpunt

Schaakclub Roden werkt haar activiteiten af in Trefpunt Scheepstra, de mooi gerenoveerde Scheepstraschool in hartje Roden, aan de Schoolstraat 1. De senioren spelen er 's maandags van 19:30 tot 23:30 uur. De jeugd is welkom van 18:30 tot 19:30 uur. Er zijn enthousiaste jeugdleiders, die het eerste deel van de avond lesgeven aan de hand van het stappensysteem van Brunia-Van Wijgerden. Hierbij is leuk materiaal beschikbaar en er kunnen diploma's gehaald worden. Daarna wordt er echt gespeeld. Neem voor meer informatie een kijkje op www.schaakclub-roden.nl.