Hongerdoeken bij oecumenisch leerhuis Roden

RODEN - De oecumenische leerhuis werkgroep Roden en de werkgroep Vrede Ontwikkeling en Missie van de kerk der Triniteit organiseren samen in deze veertigdagen- of vastentijd een lezing over hongerdoeken.

Hongerdoeken werden in de Middeleeuwen in kerken gebruikt om tijdens de veertigdagentijd het altaar aan het oog van de gelovigen in de kerk te onttrekken. Deze hongerdoeken werden beschilderd met voorstellingen van het leven van Jezus. Zo zijn de doeken eeuwenlang een praktische vorm geweest van catechese. Omdat de doeken tijdens de vastentijd werden opgehangen kregen ze de naam 'hongerdoeken'. Het huidige gebruik in een aantal kerken om tijdens de Goede Week de kruisbeelden in de kerk af te dekken met paarse doeken (en op Witte Donderdag met witte doeken) is daarvan nog een overblijfsel. Midden jaren zeventig is het oude gebruik van hongerdoeken nieuw leven ingeblazen. Niet meer op een verhullende, maar op een onthullende manier. Kunstenaars uit m.n. het zuidelijk halfrond werd gevraagd nieuwe hongerdoeken te maken vanuit Bijbelse en christelijke thema's die hen aanspreken. Deze hongerdoeken geven iets weer van de soberheid, solidariteit en spiritualiteit van deze mensen. Ze kunnen daardoor functioneren als een spiegel voor ons, opdat wij in ons leven, op een spirituele manier, ook soberheid en solidariteit gestalte kunnen geven. Guus Prevoo, missionair veldwerker, verzorgt de lezing en gaat in op de geschiedenis van de hongerdoek en op de betekenis van een aantal hongerdoeken die in het bezit zijn van de Triniteitskerk in Roden. De lezing is woensdag 7 maart in de kerkzaal van de Triniteitskerk in Roden, Nieuweweg 11, en begint om 19.30 uur. Een zestal hongerdoeken, die ook besproken worden, worden tentoongesteld in de kerk en kunnen na afloop van de lezing bekeken worden. De entree is 4 euro.