Dag van de Leerplicht voor Noordenveld en Westerkwartier

RODEN - Het onderwijs in het Westerkwartier en Noordenveld houdt dinsdag 13 maart met de gemeenten in het Westerkwartier, de gemeente Noordenveld en het Leerplichtbureau BLOK Westerkwartier dit jaar gezamenlijk de Dag van de Leerplicht.

Deze dag staat in het teken van actualiteiten en kennisoverdracht. Om 10.00 uur geeft wethouder Alex Wekema van de gemeente Noordenveld de aftrap in de raadzaal van het gemeentehuis in Roden. “Tijdens de Dag van de Leerplicht staan we stil bij het recht op onderwijs”, aldus Wekema. “Het doel is de leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan en/of te vaak niet op school aanwezig zijn. Door tijdens de Dag van de Leerplicht meer bewustzijn te creëren en scholen de juiste instrumenten in handen te geven, hopen we met z'n allen het schoolverzuim terug te dringen.” Wethouder Ben Plandsoen van de gemeente Leek en voorzitter van de stuurgroep Regionaal Overleg Gemeenten Onderwijs (ROGO) opent het middagprogramma: “Ik ben erg blij dat het is gelukt om Carolien de Bruin, juriste bij lngrado (vereniging van leerplichtambtenaren) te strikken voor deze bijeenkomst. Zij zet zich in om het recht van ieder kind op onderwijs, opvoeding en zorg zoveel mogelijk te borgen. De landelijke dag van de leerplicht is op 15 maart, aangezien de spreker op die dag niet beschikbaar was wijken we uit naar 13 maart." Voor het programma zijn de schooldirecteuren, de intern begeleiders, de verzuim-, zorg-, ondersteuningscoördinatoren, de mentoren, medewerkers CJG en de Leerplichtambtenaren in het Westerkwartier en Noordenveld uitgenodigd. Carolien de Bruin zal de deelnemers aan deze dag van alle informatie voorzien en vragen beantwoorden.”