GO! Noordenveld zoekt vrijwilligers

RODEN - Wie vindt het leuk om wekelijks een dagdeel met een groep nieuwkomers, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, op pad te gaan om met hen de Noordenveldse samenleving te ontdekken?

De afgelopen periode hebben Tanja Haseloop en Tessa Steghuis op initiatief van de gemeente Noordenveld samen met een groep nieuwkomers een programma ontwikkeld waarin nieuwkomers kennismaken met de lokale samenleving. Zodat zij netwerk vergroten en uitgedaagd worden meer Nederlands te spreken. Enkele vrijwilligers hebben de groepen mede begeleid. Nu de pilot afgerond wordt, staan er nieuwe groepen op de planning. Een groep gaat op vrijdagochtend en de andere groep op vrijdagmiddag aan de hand van thema’s bezoeken afleggen aan diverse organisaties. Wie het leuk lijkt om samen met anderen een groep te begeleiden, communicatief vaardig is en 13 weken, buiten de schoolvakanties, een dagdeel op de vrijdag beschikbaar is, kan contact opnemen met Tessa Steghuis, Welzijn in Noordenveld, telefoon 050 317 6500 of via de mail tessasteghuis@welzijninnoordenveld.nl.