D66 Noordenveld: centrale plaats voor hergebruik

RODEN - (INGEZONDEN) Meer hergebruik en minder gebruik van nieuwe grondstoffen Dat is het doel van de circulaire economie, dat D66 Noordenveld centraal wil stellen in de komende jaren.

We hebben er allemaal mee te maken, want ieder huishouden zet wekelijks een container bij de weg. Het ophalen kost de gemeente veel geld, maar het levert ook wat op. En dat merk iedere inwoner, want de reinigingsheffing is nu al minder hoog doordat we veel hergebruiken. Denk maar eens aan het GTF dat als compost gebruikt wordt in de tuin. Het is belangrijk dat iedereen zich bewust is van de noodzaak van afvalscheiding. Daarom is het niet verstandig om plastic en verpakkingen in de grijze container te gooien, waar de VVD in Noordenveld een groot punt van maakt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Juist de grijze container kost geld, het andere afval brengt wat op. Het is de bedoeling dat het afval dat in de grijze container komt nog flink te verminderen. Daarnaast kunnen veel apparaten gerepareerd worden, zoals het repair café nu al doet. Een prima initiatief dat best wat meer ondersteuning van de gemeente mag hebben. Een jaar of tien geleden was er in de oude sterrenwacht van Roden een dag over duurzaam bouwen. De gemeente had plannen om bij nieuwe bouwplannen, zoals het Oosterveld in Norg en het toen nog te bouwen Lange Streken in Peize hiervan gebruik maken.

Sloop

Zo is het van belang om bij de bouw al na te denken over de sloop, ook al duurt het misschien wel honderd jaar eer het zover is. Tot nu toe is er van de mooie plannen van die dag gemaakt zijn weinig meer gehoord, terwijl juist in de bouw grote winst is te behalen bij hergebruik. Volgens schattingen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt de helft van alle grondstoffen gebruikt in de bouw. Dat wil niet zeggen dat er niets gedaan wordt met sloopafval, want veel wordt opnieuw gebruikt. Zo is op de nieuwe Oosterveldweg in Norg een grote hoeveelheid puinstort gebruikt om de weg stevigheid te geven. Bij een bouwproject kan de gemeente eisen stellen over het (duurzaam) energiegebruik, zowel bij de bouw als het gebruik. Het is niet zo dat hierdoor de kosten omhoog gaan, vaak is het tegendeel het geval. Daarnaast komt er hoe langer hoe meer werk in de recycling en het hergebruik. Kortom: alle reden voor D66 om vol in te zetten op circulaire economie in Noordenveld. Frederik van Lookeren Campagne, D66 Noordenveld