De Vogelvriend in Roden huldigt jubilarissen

RODEN - Tijdens de jaarvergadering van De Vogelvriend Roden e.o. zijn drie jubilarissen gehuldigd.

Dit jaar is het namelijk 50 jaar geleden dat zowel Johan Bruining uit Tolbert als Kees Wagenaar uit Niebert zich hebben aangemeld bij de NBvV. Anne Jutstra uit Roden kreeg het speldje behorende bij het 25-jarig jubileum. Johan Bruining werd in 1968 lid bij de vogelvereniging Leek en Kees Wagenaar bij de vogelvereniging van Marum. Het was in de periode dat vogeltentoonstellingen populair werden en het ledenaantal van de NBvV explosief groeide. Bij Johan is de hobby begonnen met grasparkieten en wat tropische vogels. Al snel werden deze vogels omgeruild voor kanaries. In 1969 meldde Johan zich aan bij De Vogelvriend Roden e.o. Op de tentoonstelling van 1970 vielen Johan zijn kanaries gelijk in de prijzen. Een goed begin is het halve werk, zou later blijken. Johan viel tussen 1970 en 1992 vaak in de prijzen op de bondsshow in Breda. In 1993 volgde de bronzen medaille op de wereldshow in Rosmalen. Tot 1993 werden er jaarlijks tussen de 500 en 600 jonge kanaries gefokt. Na 1993 aanzienlijk minder jongen per jaar. Er werd meer tijd vrij gemaakt voor vakanties en reisjes. Ook reisjes om in het buitenland te keuren. In 1980 werd gestart met de opleiding tot keurmeester kleurkanaries. Deze opleiding werd in 1982 afgerond. In 1986 werd ook nog de bevoegdheid gehaald om vorm- en postuurkanaries te mogen keuren. Inmiddels is Johan dus al ruim 35 jaar keurmeester. Tien jaar lang heeft Johan op het Tsjechisch kampioenschap gekeurd. Met een groep van vijf keurmeesters en wat aanhang gingen ze die kant op. Ook Johan zijn vrouw ging vaak mee. Ook heeft Johan diverse bestuurlijke functies bij vogelverenigingen bekleed.

Fanatisme

Kees Wagenaar werd al op zijn vijftiende lid werd van de NBvV. Hij heeft in de 50 jaar dat hij lid is diverse soorten tropische vogels en parkieten gefokt. Nooit kanaries, tot dit jaar. Na al die jaren heeft Kees nu eindelijk een koppel kanaries in het hok. Het fanatisme rondom de vogelhobby is wel wat afgenomen. Er is een periode geweest dat Kees aan vijf tentoonstellingen per seizoen meedeed. Kees is lang lid geweest van de vogelvereniging in Marum, maar nadat die vereniging ophield te bestaan is hij lid geworden van De Vogelvriend Roden e.o. Bij de vogelvereniging van Marum heeft Kees jaren met veel plezier in het bestuur gezeten en ook bij De Vogelvriend Roden is hij van 2001 tot 2007 bestuurslid geweest. Kees is bij veel vogelliefhebbers nog bekend door de zwartkopsijzen die hij fokte. Met deze vogels heeft hij veel prijzen gewonnen. Met deze vogels is hij in 1996 begonnen en in 1997 werd hij direct kampioen op de nationale tentoonstelling in Roden. Inmiddels is Kees geen inzender meer op tentoonstellingen. Hij fokt nog met een aantal koppels tropische vogels. Niet meer gericht op de tentoonstelling, maar in een gezelschapsvolière. Wel is hij nog altijd vrijwilliger bij De Vogelvriend Roden e.o.

Tussentijds

Anne Jutstra heeft zich in 1993 weer aangemeld bij De Vogelvriend Roden e.o. Hij is al eerder lid geweest, maar heeft zijn lidmaatschap tussentijds beëindigd. Eigenlijk hadden beide periodes bij elkaar opgeteld moeten worden en had hij al in het bezit moeten zijn van het speldje. Dit is in het verleden niet gebeurd. Vandaar dat Anne het speldje nu heeft ontvangen na 25 jaar onafgebroken lidmaatschap. Anne deed in zijn eerste periode als lid al mee aan tentoonstellingen en heeft dit ook in zijn tweede periode gedaan. Anne had voornamelijk gele kanaries met daarnaast nog wat tropische vogels. Dezelfde soorten vogels vliegen nog steeds bij Anne in de volière. Gericht fokken voor tentoonstellingen doet hij niet meer, maar bij zomerdag zijn de vogels in de buitenvolière een lust voor het oog. Anne is jarenlang clubblad-bezorger geweest en ook hielp hij vaak bij de tentoonstelling. De verkoopklasse was bij Anne altijd in goede handen. Vorig jaar heeft Anne aangegeven graag een stapje terug te willen doen, vanwege zijn leeftijd. Wel komt Anne nog regelmatig een clubavond bezoeken.