Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen in Noordenveld succesvol

RODEN - Op 1 september vorig jaar zijn alle peuterspeelzalen van de SPiN (Stichting peuterspeelzalen in Noordenveld) overgenomen door Kidscasa Kinderopvang en heten nu peuterspeelgroepen.

Door de peuterspeelgroepen te registreren als kinderopvang kunnen ouders die beiden werken nu ook gebruik maken van kinderopvangtoeslag voor de peuterspeelgroep. Voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag is een gemeentelijk gesubsidieerde plaats beschikbaar. De financiering van dit aanbod is gelijk getrokken met de financiering van het aanbod voor werkende ouders. Op deze manier betalen ouders met vergelijkbare (financiële) draagkracht, voor een vergelijkbaar aanbod, dezelfde ouderbijdrage. Leonie Schuiten, directeur van Kidscasa, is erg tevreden over de harmonisatie. “Bijna alle peuters hebben zich weer ingeschreven voor de peuteropvang en dat komt natuurlijk ook omdat onze ervaren peuterleidsters gebleven zijn. Op dit moment bieden we aan 248 peuters in de gemeente Noordenveld een goede voorbereiding op de basisschool, ongeacht of ouders wel of niet werken.” Het doel van de overheid is ervoor te zorgen dat alle peuters in ieder geval twee dagdelen naar een goede voorschoolse voorziening kunnen gaan, die ook voor ouders betaalbaar is.

Enthousiast

Wethouder Alex Wekema is enthousiast over de samenwerking tussen gemeente en de kinderopvang. “Door het samengaan van de peuterspeelzalen met de kinderopvang, heeft de gemeente Noordenveld, een toekomstbestendig aanbod voor peuters gerealiseerd. Voorop staat dat we onze peuters willen aanmoedigen de wereld te ontdekken en dat alle peuters gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen.” Op sommige peuterspeelgroepen is de wachtlijst voor een plekje langer dan een half jaar en wij raden ouders daarom aan om de peuters tijdig in te schrijven voor de peuterspeelgroep van hun keuze. “Het aantal kinderen dat gebruik maakt van een vorm van opvang op onze locaties stijgt enorm. Ouders krijgen meer geld terug via de kinderopvangtoeslag, gaan (meer) werken en er worden ook weer veel baby’s geboren. Hoe eerder een kindje bij ons wordt aangemeld, hoe groter de kans dat we een plekje op de gewenste groep en op de gewenste dagen kunnen garanderen.” Door de groei van het aantal kinderen is Kidscasa ook op zoek naar enthousiaste pedagogisch medewerkers. Op www.kidscasa.nl staan meerdere vacatures.