Jan Kemkers zwaait af: 'Ze redden zich prima'

RODEN - “Mijn zoon en zijn gezin wonen in Hongarije en ik wil daar graag makkelijker naar toe kunnen. Mijn kleinzoon vindt het mooi wanneer ik bij hen ben en ik natuurlijk ook! Ik verheug me er enorm op dat ik straks meer tijd met hem kan doorbrengen.”

Aan het woord is Jan Kemkers, jarenlang actief in de Noordenveldse politiek, als raadslid en wethouder voor Gemeentebelangen. Maar nu zwaait hij af. “Vergis je niet, het raadswerk kost je zo’n twintig uur per week. Een intensieve bezigheid, al heb ik het ook de afgelopen vier jaren weer met heel veel plezier gedaan.” Als nestor in de 7-koppige fractie vervulde Kemkers voor zijn collega’s de rol van coach. Terwijl ook de nieuwe wethouders natuurlijk een beroep op zijn kennis mochten doen. “Ik vind het plezierig om anderen van mijn ervaring te laten profiteren. Soms is het ook lastig, want mensen leren met vallen en opstaan. Je moet ze daarom de ruimte geven om hun eigen weg te vinden. Ze moeten dossierkennis opbouwen, contact houden met onze inwoners, maar ook het politieke spel leren kennen en daar aardigheid in krijgen.” Kemkers kijkt tevreden naar zijn fractiegenoten bij Gemeentebelangen: “Ze redden zich prima in de Raad. Het geeft veel voldoening te zien dat de nieuwelingen van vier jaar geleden, nu ervaren raadsleden zijn.” “Wat ook een goed gevoel geeft, is dat college en raad de afgelopen periode meer gezamenlijk zijn opgetrokken. Daadkracht, zaken voor elkaar krijgen, dat was ons doel. Je ziet dan ook dat er in een voor de politiek korte periode van vier jaar, heel veel is gebeurd.” Wat zijn voor Kemkers de meest in het oog springende resultaten? “De Albertsbaan natuurlijk. Daar heeft onze wethouder keihard aan gewerkt, met steun van het voltallige college. Daarnaast de fiets activiteiten, die hebben Noordenveld op de kaart gezet. Dan denk ik niet alleen aan de evenementen, maar ook aan al die vrij liggende fietspaden die we nu hebben en die er aan bijdragen dat mensen mobiel en actief blijven. En met de Expeditie Norgerduinen heeft onze wethouder Henk Kosters zijn vakmanschap als bestuurder laten zien.”

Advies

Heeft Kemkers nog een advies voor de nieuwe Raad? “Zorg dat ook de komende vier jaren het geld wat bestemd is voor de zorg, ook geld van de zorg blijft. Gebruik dit voor zorg op maat, zodat iedereen zo lang mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Daarvoor is aandacht voor preventie enorm belangrijk, de komende vier jaar misschien nog wel meer dan in de afgelopen jaren. Ik zie het als een belangrijke rol van de gemeente om er voor te zorgen dat onze inwoners zo lang mogelijk gezond blijven, zowel lichamelijk als geestelijk.” Kemkers is bijzonder enthousiast over een combinatie van wonen en zorg die hij in Zuidlaren heeft gezien, bij Mozaiek. “Mensen die zorg nodig hebben wonen daar samen met hun partner, in een omgeving die zorg op maat biedt maar ook zaken als kunst en cultuur. Er is veel interactie met de leefomgeving, waardoor je onderdeel blijft uitmaken van de gemeenschap. Zulke initiatieven zou ik heel graag ook in Noordenveld zien!” Hoe staat het met zijn eigen gezondheid? “Ik ben hartstikke fit voor mijn leeftijd. Daar doe ik ook mijn best voor , ik ga regelmatig naar de sportschool. Daar heb je speciale groepen voor ouderen, die je ook nog eens veel gezelligheid geven. En wat blijkt: in een groep sport je ook nog eens intensiever dan alleen. Tel uit je winst!” Tot slot nog even terug naar de politiek. Jan is vol vertrouwen voor de komende raadsperiode. “Ook nu staat er bij Gemeentebelangen weer een groep kwalitatief goede mensen klaar. Dat is de kunst, om steeds weer goede nieuwe mensen te vinden. En dat is ons weer uitstekend gelukt!”