Eerste Politiek Vrouwen Netwerk in Drenthe

REGIO - Naar aanleiding van internationale vrouwendag en een bijeenkomst van Vrouwen Kiezen in het Provinciehuis in Assen, komt er een Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe.

Statenlid Roelie Goettsch riep alle Drentse vrouwen op om zich aan te melden voor het oprichten van dit Politiek Vrouwen Netwerk. Anita van der Noord kandidaatsraadslid Groen Links in Noordenveld is initiatiefneemster om het Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe op te richten. Samen met vrouwen uit alle twaalf gemeenten in Drenthe, statenleden en waterschapsbesturen hoopt Van der Noord dat vrouwen door samen te werken – er een gelijkwaardige verdeling komt tussen vrouwen en mannen in het lokale bestuur. Dit draagt bij aan een goede afspiegeling van de gehele lokale bevolking. Daarnaast blijkt dat teams met diverse samenstelling tot betere prestaties leidt dan een team bestaande uit alleen mannen.  Drenthe staat als provincie weliswaar onderaan de lijst met politiek actieve vrouwen. Mede daarom is het Staten initiatief Vrouwen Kiezen opgericht. Nu met ook een Politiek Vrouwen Netwerk maakt de provincie zich sterk voor een gelijkwaardige verdeling. Tijdens de internationale vrouwendag hebben zich al een groot aantal vrouwen zich aangemeld bij haar voor dit initiatief. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door te mailen naar Anita van der Noord, kandidaat raadslid Groen Links. Mail: anitavandernoord@gmail.com, mobiel: 06 2181 6074.